Јекх неактивно пхен тани љубезно доџакерди ко собрание

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ април 2017

Презентацие сар пример

Презентацие сар пример башо списание Разбудете се! хем те сикљол пе о чачипе башо е Девлескоро Царство. Користин о примерија те кере тли презентација.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Мукх о Јехова те обликујнел о начин сар размислинеа хем сар понашинеа тут

О Баро Грнчари обликујнела амаре духовна особине, ама амен да ваљани те амаро дело.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Љубезно те доџакера лен

Сарине со авена ко состанокија ваљани те дикхен о мангипе со иси амен машкари аменде. Сар шај сарине амен те кера те овел шукар хем пријатно атмосфера ко амаре состанокија?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Иси тут ли вило со пенџарела е Јехова?

Ко 24 поглавје таро Еремија, о Јехова спорединѓа е манушен смоквенцар. Кола мануша сине сар шукар смокве хем сар шај авдиве амен да те ова сар ленде?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Ту шај те охрабрине некас сој тано неактивно

О неактивна панда тане важна е Јеховаске. Сар шај те поможина ленге те иранен пе ко собрание?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Ов храбро сар о Еремија

О Еремија прорекујнѓа кај о Ерусалим ка овел уништимо. Со поможинѓа ле те ачхол храбро?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

О теократска гиља дена амен храброст

О теократска гиља охрабринѓе е христијанен со сине концентрационен логор Заксенхаузен. Акала гиља шај те охрабринен амен кеда сием ко неволје.

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

О Јехова англедер вакерѓа башо нево сојуз

Сави тани и разлика машкаро нево сојуз хем о сојуз е Законескоро, хем соске шај те вакерел пе кај о нево сојуз анела вечна берекетија?