Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Неви статија те почминел пе разговор

Неви статија те почминел пе разговор

Таро јануари 2016 берш, ки палуни страна тари Стражарска кула (издание баши јавност) икљола и статија „Што вели Библијата?“ Ој тани керди те поможинел аменге те почмина разговор башо библиска теме. О начин сар тани керди и статија тано слично сар ко амаре трактатија. Иси пучибе со поттикнинела е мануше те вакерел со мислинела, иси стихо, хем јавера информацие башо разговор.

О шукар разговорија башо библиска теме бут пути анена џи ко библиско курси. Користин акаја статија те поможине буте манушенге со и тане духовно бокхале (Мт 5:6).

САР ТЕ КОРИСТИНА ЛА:

  1. Пуч е станаре со мислинела башо јекх таро пучиба

  2. Шун шукар лескоро одговор

  3. Читин о стихо таро дело „Што вели Библијата“ хем пуч со мислинела башо стихо. Ако иси ле време, продолжинен о разговор аѓаар со ка користине несави точка таро дело „Што друго учиме од Библијата“

  4. Нудин о списание

  5. Договорин тут палем те аве хем те керен лафи башо дујто пучибе