Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Мангеа ли те шуне шукар хабери?

Мангеа ли те шуне шукар хабери?

Иако иси бут лошно хаберија, коте шај те аракха шукар хабери? Акава видеоклипи тано увод баши брошура Шукар хабери таро Девел!