Сетин тут ки е Лотескири ромни

О предупредување со денѓа ле о Исус англедер 2.000 берш, акана тано бут важно. Дикх со керѓе о Брајан хем и Глорија те шај те заштитинен пле фамилија.

Сетин тут ки е Лотескири ромни — прво дело

Јекх фамилија мангља те служинел хем е Девлеске хем ко исто време те барваљовел. Сар сине испитими ленгири вера?

Сетин тут ки е Лотескири ромни — дујто дело

Со шај те чхивел амен те бистра е Јехова хем те газина амаре верувања хем морална вредностија?

Сетин тут ки е Лотескири ромни — трито дело

О Исус спомнинѓа е Лотескере ромња те шај те предупрединел амен. Ој на ваљани сине те завршинел аѓаар. Амен да на ваљани те завршина сар лате.