Џа ко тексто

Е Јеховаскере сведокија — Проповединена о шукар хабери ки цели Пхув

Побутер таро 100 берш, е Јеховаскере сведокија тане организириме те проповединен о шукар хабери. Ола вакерена о шукар хабери ко побутер таро 500 чхибја хем ко побутер таро 200 пхувја. Соске ваљани те керен акава? Сар успејнена те керен са акава ки цели Пхув? Акава филми ка одговоринел ко акала пучиба адалеа со ка сикавел аменге со керена е Јеховаскере сведокија те шај те проповединен ко цело сумнал.