Џа ко тексто

Јона — поука баши храброст хем милост

О пророко о Јона одлучинѓа те на шунел е Јеховаскири заповед те џал хем те вакерел и осуда против и Ниневија; ама преку о настанија со уле, ов сиклило со чаче значинена и храброст хем и милост.