Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Увод башо лил 1. Коринќаните

Увод башо лил 1. Коринќаните

Дикх о прво писмо џи ко Коринќања, ко кова иси советија башо јекхипе, морално чистота хем мангипе со никогаш на чхинавѓола.