Џа ко тексто

Со аџикерела амен ко вакти со авела?

Со аџикерела амен ко вакти со авела?

Дали амаро сумнал...

  • ка ачхол сар со и?

  • ка овел побилачхе?

  • ка овел пошукар?

 СО ВАКЕРЕЛА И БИБЛИЈА

„О Девел . . . ка косел секоја асвин таро ленгере јакхја, хем мерибе нане те овел, ни жалибе, ни ројбе, ни дукха. Са со сине англе, накхља“ (Откровение 21:3, 4).

СО ЗНАЧИНЕЛА АКАВА ТУКЕ

Шукар бути (Исаија 65:21-23).

Нане побутер нисаве насвалипа хем муке (Исаија 25:8; 33:24).

Вечно хем бахтало џивдипе околенцар со мангеа лен (Псалм 37:11, 29).

 ШАЈ ЛИ ТЕ ВЕРУЊА Е БИБЛИЈАКЕ?

Оја, најхари таро дуј причине:

  • О Девел шај те керел адава со вакерѓа. И Библија само башо Јехова вакерела кај тано „Семоќно“, соске лескере сила нане ла крајо (Откровение 15:3). Адалеске ов шај те икерел по лафи кај ка менинел амаро сумнал ко пошукар. И Библија вакерела кај о Девел шај те керел са (Матеј 19:26).

  • О Девел мангела те керел адава со вакерѓа. На пример, ки Библија пишинела кај о Јехова бут мангела палем те иранел ко џивдипе е манушен со муле (Јов 14:14, 15).

    Тари Библија дикхаја кај е Девлескоро чхаво, о Исус, сасљарела сине е насвален. Соске керела сине адава? Адалеске со мангела сине е манушен (Марко 1:40, 41). Сар по Дад, о Исус да мангља те поможинел околенге со ваљанѓа помош (Јован 14:9).

    Шај те ова сигурна кај хем о Јехова хем о Исус, мангена те поможинен амен те ова бахтале! (Псалм 72:12-14; 145:16; 2. Петрово 3:9).

 РАЗМИСЛИН

Сар о Девел ка менинел амаро сумнал ко пошукар?

О одговор тари Библија башо акава пучибе ка аракхе ко МАТЕЈ 6:9, 10 хем ДАНИЕЛ 2:44.