Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ЛЕКЦИЈА 9

О Еремија секогаш керела сине лафи башо Јехова

О Еремија секогаш керела сине лафи башо Јехова

Соске о мануша хољанге е Еремијаске?

О Јехова спасинѓа е Еремија

Несаво пути, кеда кераја лафи е манушенцар башо Јехова, ола холјанена или асана аменге. Адава шај те анел те на манга те кера лафи башо Девел. Осетинѓан ту ли ту да некогаш аѓаар?— И Библија вакерела башо јекх терно чхаво, лескоро анав сине Еремија. Ов мангела сине е Јехова ама харичкаске ка чхинавел сине те керел лафи башо Јехова. Те сикљова побутер баши лесте.

Кеда о Еремија сине терно, о Јехова вакерѓа леске те пхенел е манушенге те на керен лошна буќа. Е Еремијаске сине бут пхаро те вакерел адава хем дарала сине. Ов вакерѓа е Јеховаске: ‚Наџанава со те вакерав. Панда  сиум чхаво‘. Ама о Јехова вакерѓа леске: ‚Ма дара. Ме ка поможинав ту‘.

Тогаш о Еремија почминѓа те вакерел е манушенге кај о Јехова ка казнинел лен ако на менинена пе. Шунге ли о мануша е Еремија?— На. Несаве асана сине леске, а јавера хољанге леске. Несаве чак мангле те мударен ле! Со мислинеа сар осетинела пе сине о Еремија?— Ов дарандило хем вакерѓа: ‚Нане побутер те керав лафи башо Јехова‘. Ама дали чаче керѓа адава?— На, на керѓа. Ов добором бут мангља е Јехова со нашти сине те на керел лафи баши лесте. Адалеске о Јехова аракхела ле сине.

Јекх пути, несаве лошна мануша фрдинге е Еремија ки јекх хор дупка пхерди чикаја. На сине ле ни маро ни пани. Ола мангле те мукхен ле те мерел ки адаја дупка. Ама о Јехова поможинѓа леске те икљол адатхар!

Со сикљовеа таро Еремија?— Ов некобор пути дарандило, ама на чхинавѓа те керел лафи башо Јехова. Кеда кереа лафи башо Јехова, о мануша шај ка асан туке или ка хољанен туке. Ту шај ка лаџа или ка дара. Ама никогаш ма чхинав те кере лафи башо Јехова. Ов секогаш ка поможинел ту, сар со поможинѓа е Еремија.