Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ЛЕКЦИЈА 2

И Ревека мангља те керел радосно е Јехова

И Ревека мангља те керел радосно е Јехова

И Ревека сине јекх ромни со мангела сине е Јехова. Лакоро ром сине о Исак. Ов исто аѓаар мангела сине е Јехова. Сар аракхља пе и Ревека е Исакоја? Сар сикавѓа кај мангела те радујнел е Јехова? Ајде те дикха.

Е Исакоскоро дад сине о Авраам, а лескири дај и Сара. Ола живинена сине ко Ханаан. Ко адава тхан, о мануша на мангена сине е Јехова. О Авраам мангела сине лескоро чхаво те лел песке ромни со мангела е Јехова. Е Авраамескири фамилија бешела сине ко Харан. Адалеске ов бичхалѓа пе слуга, шај сине о Елеазар, те лел е Исакоске ромни таро адава тхан.

И Ревека сине буќарни хем анѓа пани е камиленге

Аѓаар, о Елеазар хем некобор јавера слуге, цидинге те џан ко Харан. Пеа леле деш камиле кола со легарена сине о хајбе хем о поклонија. Сар ка џанел о Елеазар коле ромња те биринел е Исакоске? Кеда о Елеазар хем о јавера слуге ресле ко Харан, ачхиле узо јекх бунари. О Елеазар џанља кај адари авена о чхаја те пхерен пани. Ов молинѓа пе е Јеховаске хем вакерѓа: ‚Кеда ка пучав несаве чхаја те дел ма пани, а ој ка дел манге хем е камиленге, тогаш ка џанав кај ту биринѓан адале чхаја‘.

Тогаш и Ревека али ко бунари. И Библија вакерела кај сине бут шужи чхај. О Елеазар родинѓа латар пани, а ој  вакерѓа: ‚Оја, ка дав тут пани, хем ка анав те камиленге да‘. Замислин туке! О камиле пиена бут пани, хем и Ревека ваљани сине бут пути те џал џи ко бунари те анел ленге пани. Дикхеа ли ки слика кобор тани буќарни?— О Елеазар чудинѓа пе сар о Јехова одговоринѓа ки лескири молитва.

О Елеазар денѓа е Ревекаке бут шуже поклонија. Пало адава, о Елеазар хем о јавера слуге геле лате кхере. Тогаш, ов вакерѓа лакере фамилијаке соске о Авраам бичхалѓа ле адари, хем сар о Јехова одговоринѓа ки лескири молитва. Лакири фамилија сине радосно хем мукхља ла те лел пе е Исакоја.

И Ревека гели ко Ханаан е Елеазареа хем леља пе е Исакоја

Со мислинеа, мангља ли и Ревека те лел пе е Исакоја?— И Ревека џанља кај о Јехова бичхалѓа е Елеазаре адари. Кеда лакири фамилија пучља ла дали мангела те џал ко Ханаан хем те лел пе е Исакоја, ој вакерѓа: ‚Оја, мангава те џав‘. Пало адава, ој гели е Елеазареа. Кеда ресле ко Ханаан, ој леља пе е Исакоја.

И Ревека керѓа адава со мангела сине о Јехова хем ов наградинѓа ла. Пало бут берша, о Исус ало тари лакири фамилија. Ако сиан сар и Ревека хем кереа радосно е Јехова, ов ка наградинел туте да.

ЧИТИН КИ БИБЛИЈА