Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 13 ДЕЛО

Со мора те кера те шај те радујна е Девле?

Со мора те кера те шај те радујна е Девле?

Циде тут таро лошна буќа (1. Коринќаните 6:9, 10)

Ако мангаја е Јехова, нане те кера адава со ов мрзинела.

О Јехова на мангела те чора, те маќова или те користина дрога.

О Девел мрзинела о мударибе, абортус хем и хомосексуалност. Ов на мангела те ова алчна или те мара амен јаверенцар.

На сминаја те обожавина идолен или те кера спиритизам.

Ко рај со ка овел ки Пхув, нае те овел тхан е манушенге со керена лошна буќа.

 Кер адава сој шукар (Матеј 7:12)

Те шај те радујна е Девле, мора те трудина амен те ова сар лесте.

Сикав кај мангеа е јаверен адалеа со ка ове шукар ленцар хем ка поможине лен.

Ов чесно.

Ов ковле вилескоро хем простин.

Вакер јаверенге башо Јехова хем башо адава со ов родела (Исаија 43:10).