Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 1 ДЕЛО

Сар амен шунаја е Девле?

Сар амен шунаја е Девле?

О Девел керела аменцар лафи преку и Библија (2. Тимотеј 3:16)

О чачутно Девел водинѓа е манушен те пишинен лескере мисле ко јекх свето лил. Адава лил тано и Библија. Ки лате иси бут важна информацие кола со о Девел мангела те џане лен.

О Девел џанела сој и најшукар аменге хем ов тано најмудро. Ако шунеа ле, ка ове чаче мудро (Изреки 1:5).

О Девел мангела сарине ки Пхув те читинен и Библија. Ој тани преведими ко бут чхибја.

Ако мангеа те шуне е Девле, мора те читине хем те хаљове и Библија.

 Сегде о мануша шунена (Матеј 28:19)

Е Јеховаскере сведокија шај те поможинен ту те хаљове и Библија.

Ки цело Пхув, ола сикавена е јаверен о чачипе башо Девел.

На ваљани те де лове башо адава. Ту шај исто аѓаар те сикљове башо Девел ки најпаше Сала е Јеховаскере сведоконгири.