Шун е Девле хем живин вечно

О Девел со керѓа са, мангела те водинел амен, те заштитинел амен хем те дел амен берекетија.

Увод

Адалеске со мангела е манушен, о Девел сикавела амен сар најшукар те живина.

Сар амен шунаја е Девле?

Амен ваљани те џана со ваљани те кера хем кој шај те поможинел амен те кера адава.

Кој тано о чачутно Девел?

Амен шај те сикљова лескоро анав хем несаве таро лескере особине.

Саво сине о живото ко рај?

О прво лил тари Библија вакерела аменге башо адава.

Ола шунѓе е Сатана — со анѓа адава?

О лошна буќа почминена те овен.

О баро Потоп — кој шунѓа е Девле, а кој на?

Со шај јасно те дикхел пе ко е манушенгоро стави?

Со сикљоваја таро баро Потоп?

Нане само пурани историја.

Кој сине о Исус?

Соске тано важно те џана баши лесте?

Со значинела туке е Исусескоро мерибе?

Шај те овен амен бут шукар берекетија.

Кеда ка авел о рај?

И Библија денѓа пророштвија со ка сикавен кај о крајо тано бут паше.

Саве берекетија ка овен адален со шунена е Девле?

Буќа со мангеа ту да те доживине лен.

Шунела ли амен о Јехова?

Башо кола буќа шај те кере леа лафи?

Сар шај те овел тут бахтало фамилијарно живото?

О Девел кова со керѓа и фамилија дела о најшукар совет.

Со мора те кера те шај те радујна е Девле?

Иси несаве буќа со мрзинела лен о Јехова, ама иси буќа со мангела лен.

Сар шај те сикаве вера ко Јехова?

Кеда мангаја те ова верна, адава ка влијајнел ко амаре одлуке со анаја лен.