Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 7 ЛЕКЦИЈА

Со и е Девлескоро Царство?

Со и е Девлескоро Царство?

1. Со и е Девлескоро Царство?

Соске о Исус тано најшукар Цари? (МАРКО 1:40-42)

Е Девлескоро Царство тано влада ко небо. Ов ка заменинел са о јавера владе хем ка анел те керел пе е Девлескири волја ко небо хем ки Пхув. Акава хабери башо е Девлескоро Царство чаче тано шукар. Панда хари, е Девлескоро Царство ка керел са адава со о мануша аџикерена тари јекх влада. Ов ка керел са о мануша те џивдинен ко мир јекх јекхеа. Читин Даниел 2:44; Матеј 6:9, 10; 24:14.

Јекх царство ваљани те овел ле цари. О Јехова чхивѓа ко пло Царство сар Цари пле Чхаве, е Исусе. Читин Откровение 11:15.

Дикх о видеоклипи Сој е Девлескоро Царство?

2. Соске о Исус тано најшукар Цари?

Е Девлескоро Чхаво тано најшукар Цари адалеске со ов тано љубезно хем керела са со и праведно (Матеј 11:28-30). Исто аѓаар, ов тано моќно те поможинел е манушенге соске ка владинел упри Пхув таро небо. Кеда воскреснинѓа, ов гело ко небо хем бешља тари е Јеховаскири десно страна (Евреите 10:12, 13). Кеда ало о вакти, о Јехова чхивѓа ле те владинел. Читин Даниел 7:13, 14.

3. Кој ка владинел е Исусеа?

Барабар е Исусеа, таро небо ка владинел јекх група мануша коленге со ки Библија пишинела кај тане ‚света слуге е Најбарескере‘ (Даниел 7:27). О прва со сине бириме таро Девел те овен ки адаја група сине е Исусескере верна апостолија. Од тегани па са џи акана, о Јехова поодориг да биринела верна мурша хем џувља кола со  ка владинен е Исусеа таро небо. Ола да, сар о Исус, кеда ка воскреснинен добинена духовно тело. Читин Јован 14:1-3; 1. Коринќаните 15:42-44.

Кобор мануша ка џан ко небо? О Исус ленге вакерѓа кај тане ‚тикно стадо‘ (Лука 12:32). Ола тане 144.000. Ола барабар е Исусеа ка владинен упри Пхув. Читин Откровение 14:1.

4. Со уло кеда о Исус почминѓа те владинел?

Е Девлескоро Царство почминѓа те владинел ко 1914 берш. * И прво бути со керѓа о Исус сар Цари сине адаја со фрдинѓа е Сатана хем лескере демонен ки Пхув. Адалеске, о Сатана уло бут хољамо хем почминѓа те анел проблемија ки цели Пхув (Откровение 12:7-10, 12). Од тегани, е манушен иси са побаре проблемија. О војне, о бокхалипа, о насвалипа хем о земјотресија тане дело таро ‚знако‘ кова со сикавела кај о Царство панда хари ка керел баре промене ки Пхув. Читин Лука 21:7, 10, 11, 31.

5. Со ка керел е Девлескоро Царство?

Адалеа со проповединела пе о шукар хабери ко цело сумнал, е Девлескоро Царство панда авдиве кхедела буте манушен таро са о нацие те овен јекх народо. Милионија кротка мануша тане послушна е Исусеске сар Цари. Кеда ка овел уништимо акава лошно сумнал, е Девлескоро Царство ка заштитинел лен. Са окола со мангена те џивдинен кеда ка владинел е Девлескоро Царство ки Пхув, ваљани те овен послушна е Исусеске сар Цари. Читин Откровение 7:9, 14, 16, 17.

Ко периоди таро 1.000 берша, о Царство ка керел е Девлескири намера со сине ле панда таро почеток. Цели Пхув ка овел рај. Пало адала 1.000 берша о Исус ка иранел о Царство пле Дадеске (1. Коринќаните 15:24-26). Пенџареа ли некас каске со мангеа те вакере о шукар хабери башо е Девлескоро Царство? Читин Псалм 37:10, 11, 29.

 

^ пас. 6 Побутер башо адава сар о библиска пророштва сикавена кај адава уло ко 1914 берш, шај те читине ко странице 217-220 таро лил Со сикавела амен и Библија?