Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 3 ЛЕКЦИЈА

Дали о шукар хабери тано чаче таро Девел?

Дали о шукар хабери тано чаче таро Девел?

1. Кастар тани и Библија?

О шукар хабери кај о мануша вечно ка џивдинен ки Пхув тано пишимо ки Библија (Псалм 37:29). Ки Библија иси 66 потикне лила. Лен пишинге лен 40 верна мурша кола со сине водиме таро Девел. О прва панџ лила пишинѓа лен о Мојсеј англедер 3.500 берша. О последно лил пишинѓа ле о апостол Јован англедер побутер таро 1.900 берша. Каскере мисле пишинге о библиска писателија? О Девел пле свето духоја вакерела ленге сине со те пишинен (2. Самоилова 23:2). Ола пишинге е Девлескере мисле, а на пле. Значи, и Библија тани таро Јехова. Читин 2. Тимотеј 3:16; 2. Петрово 1:20, 21.

Дикх о видеоклипи Кастар тани и Библија?

2. Сар шај те ова сигурна кај и Библија тани таро Девел?

Џанаја кај и Библија тани таро Девел адалеске со ој англедер точно вакерела со ка овел. Нијекх мануш нашти те керел акава (Исус Навин 23:14). Само о Семоќно Девел шај англедер точно те вакерел со ка овел. Читин Исаија 42:9; 46:10.

Јекх лил со авела таро Девел сигурно ваљани те овел нешто посебно. Хем аѓаар да тано. И Библија тани преведими ко побутер таро шел чхибја хем ко милијарде примерокија. Иако сине пишими англедер бут берша, ој тани ко склад е наукаја. Исто аѓаар, лакере 40 писателија пишинена сине баши исто тема. * Тари Библија шај те дикха кобор бут мангела амен о Девел. Исто аѓаар, ој шај те менинел е манушенгоро џивдипе. Са акала буќа, уверинге милионија манушен кај и Библија тани е Девлескоро Лафи. Читин 1. Солуњаните 2:13.

Дикх о видеоклипи Дали адава со пишинела ки Библија тано чаче?

 3. Баши со керела пе лафи ки Библија?

Јекх таро најважна буќа коленге со керела лафи и Библија тано о шукар хабери баши е Девлескири шукар намера е манушенцар. Ки лате тано вакердо сар о прва мануша нашавге о џивдипе ко рај, хем сар адава рај палем ка овел ки Пхув. Читин Откровение 21:4, 5.

Ки Библија иси законија, начела хем советија. Исто аѓаар, ки лате тано пишимо сар о Девел постапинела сине е манушенцар. Аѓаар, и Библија шај те поможинел ту те пенџаре е Девле. Ој сикавела ту сар шај те ове паше амал леа. Читин Псалм 19:7, 11; Јаков 2:23; 4:8.

4. Со ка поможинел ту те хаљове и Библија?

Акаја брошура ка поможинел ту те хаљове и Библија ко исто начин кова со о Исус користинела сине те сикавел е манушен. Ов вакерела сине стихија тари Библија хем објаснинела лен сине те шај те хаљовен лен. Читин Лука 24:27, 45.

Зарем иси нешто пошукар таро шукар хабери е Девлескоро? Ама, несаве манушен на интересинела лен, а јавера ни на мангена те шунен башо шукар хабери. Ма обесхрабрин ту. Ка шај те џивдине вечно само ако пенџареа е Девле. Читин Јован 17:3.

 

^ пас. 3 Дикх ки брошура Книга за сите луѓе.