Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Шунела ли о Девел са о молитве?

Шунела ли о Девел са о молитве?

О Девел мангела са о мануша таро различна културе те овен паше леа преку и молитва. Ама, дали ов шунела лен, или прифатинела са о молитве?