Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 12 ЛЕКЦИЈА

Сар шај те ове паше е Девлеа?

Сар шај те ове паше е Девлеа?

1. Шунела ли о Девел са о молитве?

О Девел мангела о мануша таро са о нацие те овен паше леа преку и молитва (Псалм 65:2). Ама, ов на шунела са о молитве. На пример, нане те шунел о молитве е ромескере со постапинела лошно пе ромњаја (1. Петрово 3:7). Исто аѓаар, кеда о Израелција керена сине лошна буќа, о Девел на шунела сине ленгере молитве. Ама, о Девел ка шунел чак е најбаре грешниконгере молитве ако кајнена пе. Значи, иси амен бут бари чест со шај те молина амен. Читин Исаија 1:15; 55:7.

Дикх о видеоклипи Шунела ли о Девел са о молитве?

2. Сар ваљани те молина амен?

Ваљани те молина амен само е Јеховаске соске Ов керѓа амен хем ов тано о чачутно Девел (Матеј 4:10; 6:9). Адалеске со сием несовршена, ваљани те молина амен ко е Исусескоро анав соске ов муло амаре гревонге (Јован 14:6). О Јехова на мангела стално те вакера јекх исто молитва со сиклилем ла ки годи или со и пишими. Ов мангела те молина амен амаре лафенцар, таро вило. Читин Матеј 6:7; Филипјаните 4:6, 7.

О Јехова шај те шунел чак о молитве со вакераја лен ки аменде (1. Самоилова 1:12, 13). Ов мангела те молина амен ко секова вакти — сабајле, раќате, англедер те ха маро хем кеда иси амен проблемија. Читин Псалм 55:22; Матеј 15:36.

3. Соске о христијанија кхедена пе заедно ко состанокија?

Нане локхо те ова паше е Јеховаја соске џивдинаја машкар о мануша со на верујнена ки лесте хем смешно ленге адава со вакерѓа Ов кај ка анел мир ки Пхув (2. Тимотеј 3:1, 4; 2. Петрово 3:3, 13). Адалеске ваљани  те дружина амен адаленцар со исто сар аменде верујнена ко Девел, те шај те охрабрина амен. Читин Евреите 10:24, 25.

Ако дружинаја амен манушенцар со мангена е Девле, ка овел аменге полокхо те ова паше леа. Ко состанокија со икерена е Јеховаскере сведокија шај те охрабрина амен тари вера е јаверенгири. Читин Римјаните 1:11, 12.

4. Сар шај те ове паше е Девлеа?

Шај те ове паше е Девлеа аѓаар со хор ка размислине башо буќа со сикљовеа таро лескоро Лафи. Шукар размислин башо адава сар о Девел постапинела, башо лескере советија хем башо буќа со ветинела лен. И молитва хем адава со хор ка размислине ка поможинел ту те ценине е Јеховаскоро мангипе хем лескири мудрост. Читин Исус Навин 1:8; Псалм 1:1-3.

Шај те ове паше е Девлеа само ако верујнеа ки лесте. Ама, сар јекх лулуди со ка шуќол ако нане ла пани, аѓаар тли вера да ка овел слабо ако често на размислинеа соске верујнеа ко Девел. Читин Матеј 4:4; Евреите 11:1, 6.

5. Соске тано шукар те ове паше е Девлеа?

О Јехова грижинела пе адаленге со мангена ле. Ов шај те заштитинел лен таро са со шај те уништинел ленгири вера хем ленгири надеж башо вечно џивдипе (Псалм 91:1, 2, 7-10) О Јехова вакерела аменге кола буќа тане штетна башо амаро састипе хем шај те лен амари радост. О Јехова сикавела амен сар најшукар те џивдина. Читин Псалм 73:27, 28; Јаков 4:4, 8.