Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 4 ЛЕКЦИЈА

Кој тано о Исус Христос?

Кој тано о Исус Христос?

1. Сар почминѓа е Исусескоро џивдипе?

Кола е Исусескере особине керена сине о мануша те манген те овен паше леа? (МАТЕЈ 11:29; МАРКО 10:13-16)

Англедер те бијанѓовел ки Пхув, о Исус џивдинела сине ко небо сар духовно личност (Јован 8:23). О Девел керѓа ле најангле таро са хем ов поможинѓа те керен пе са о јавера буќа. Само о Исус тано кердо директно таро Јехова адалеске башо леске вакерела пе кај тано е Девлескоро ‚единородно‘ Чхаво (Јован 1:14). Бут буќа со мангела сине те вакерел о Девел вакерела сине преку о Исус, адалеске ов тано ‚о Лафи‘. Читин Изреки 8:22, 23, 30; Колошаните 1:15, 16.

2. Соске о Исус ало ки Пхув?

О Девел бичалѓа ки Пхув пле Чхаве аѓаар со керѓа те бијанел ле и еврејско чхај и Марија. Значи, е Исусескоро дад на сине несаво мануш (Лука 1:30-35). О Исус ало ки Пхув: 1) те сикавел е манушен о чачипе башо Девел, 2) те дел амен пример сар те кера е Девлескири волја чак кеда аменге пхаро, хем 3) те дел пло совршено џивдипе сар ‚откупнина‘. Читин Матеј 20:28.

3. Соске ваљани аменге и откупнина?

И откупнина тани и цена која со ваљани те платинел пе некаске те овел ослободимо тари казна те мерел (2. Мојсеева 21:29, 30). О Девел никед на мангља о мануша те пхујрон хем те мерен. Котар џанаја адава? О Девел вакерѓа е прво манушеске, е Адамеске, кај ка мерел ако керѓа адава со и Библија вакерела кај тано ‚грево‘. Значи, те на грешинел сине, о Адам никед нане те мерел сине (1. Мојсеева 2:16, 17; 5:5). И Библија вакерела кај о мерибе ‚кхувѓа‘ ко мануша преку о Адам. Аѓаар, о Адам анѓа о грево са е манушенге, а и казна башо  грево тано мерибе. Адалеске ваљани аменге и откупнина те шај те ова ослободиме таро мерибе, и казна со мукхља аменге о Адам. Читин Римјаните 5:12; 6:23.

Кој шај те платинел сине и откупнина те шај те ослободинел амен таро мерибе? Кеда мераја платинаја и казна само башо амаре гревија. Нијекх несовршено мануш нашти те платинел башо е јаверенгере гревија. Читин Псалм 49:7-9.

4. Соске о Исус муло?

О Исус на сине сар аменде, ов сине совршено. Ов на ваљани сине те мерел пле гревонге соске никед на керѓа грево. Ама, муло башо јаверенгере гревија. О Девел сикавѓа кобор бут мангела амен адалеа со бичхалѓа пле Чхаве те мерел аменге. О Исус да сикавѓа кај мангела амен адалеа со шунѓа пле Даде хем денѓа пло џивдипе башо амаре гревија. Читин Јован 3:16; Римјаните 5:18, 19.

Дикх о Видеоклипи Соске муло о Исус?

5. Со керела о Исус акана?

Кеда сине ки Пхув, о Исус сасљарѓа е насвален, ваздинѓа е мулен хем керѓа јавера чудија те поможинел е манушенге. Аѓаар сикавѓа со ка керел са е послушно манушенге (Матеј 15:30, 31; Јован 5:28). Пало е Исусескоро мерибе, о Девел ваздинѓа ле таро муле сар духовно личност (1. Петрово 3:18). Пало адава ов бешља хем аџикерѓа тари е Девлескири десно страна са џикоте о Јехова на чхивѓа ле те владинел сар Цари упри цело Пхув (Евреите 10:12, 13). Акана о Исус владинела сар Цари ко небо, а лескере следбеникија вакерена адава шукар хабери ко цело сумнал. Читин Даниел 7:13, 14; Матеј 24:14.

Панда хари, о Исус ка сикавел кобор силно Цари тано адалеа со ка анел крајо са е мукенге хем са околенге со анена џи адава. Са окола со сикавена вера ко Исус адалеа со шунена ле, ка џивдинен ко рај ки Пхув. Читин Псалм 37:9-11.