Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 6 ЛЕКЦИЈА

Иси ли надеж башо муле?

Иси ли надеж башо муле?

1. Кова тано о шукар хабери башо муле?

Џикоте сине о Исус ки Пхув, лескоро амал о Лазар муло. Ов џивдинела сине ки Витанија, јекх тхан паше Ерусалим. Џикоте о Исус ресља ко адава тхан, накхле штар диве сар со о Лазар муло. Кеда ресља, о Исус барабар е Лазарескере пхењенцар, е Мартаја хем е Маријаја, гело ко тхан коте со парунге ле. Адари сигате кхединге пе јавера да мануша. Замислин туке кобор сине радосна и Марта хем и Марија кеда о Исус ваздинѓа е Лазаре таро муле! Читин Јован 11:21-24, 38-44.

И Марта џанела сине о шукар хабери башо муле. Ој џанела сине кај о Јехова ка ваздел е мулен палем те џивдинен ки Пхув. Читин Јов 14:14, 15.

2. Со овела е манушенцар пало мерибе?

О Девел вакерѓа е Адамеске: ‚Тари пхув сиан, ки пхув ка иране ту‘ (1. МОЈСЕЕВА 3:19)

О мануша тане керде тари пхув (1. Мојсеева 2:7; 3:19). Ки аменде на џивдинела несаво духо хем ништо амендар на ачховела те џивдинел пало мерибе. Кеда ка мера, амари годи на керела бути хем побутер нашти те мислина. Адалеске, кеда воскреснинѓа, о Лазар на вакерѓа кај сине негде или кај керѓа нешто џикоте сине муло, соске о муле нане свесна башо ништо. Читин Псалм 146:4; Проповедник 9:5, 6, 10.

Кеда некој мерела, дали о Девел мучинела ле ки јаг? Адалеске со и Библија сикавела кај о муле нане свесна башо ништо, о сикљојбе башо пекол тано чисто ховајбе  хем лаџакерела е Девле. Е Девлеске ‚никед ни на ало ки годи‘ те мучинел е манушен ки јаг. Читин Еремија 7:31.

Дикх о видеоклипи Со овела е манушенцар пало мерибе?

3. Шај ли о муле те керен аменцар лафи?

О муле нашти ни те керен лафи ни те шунен (Псалм 115:17). Ама несаве ангелија тане лошна хем шај те керен е манушенцар лафи аѓаар со керена пе кај тане адала со муле (2. Петрово 2:4). О Јехова забранинела те керел пе лафи е муленцар. Читин 5. Мојсеева 18:10, 11.

4. Кој ка воскреснинел?

Милионија мануша со муле шај палем те џивдинен ки Пхув. Ка овен воскресниме чак несаве мануша со керена сине лошна буќа соске на пенџарена сине е Девле. Читин Лука 23:43; Дела 24:15.

Окола со ка воскреснинен ка шај те сикљон о чачипе башо Девел хем те сикавен вера ко Исус адалеа со ка овен леске послушна (Откровение 20:11-13). Ола ка шај те џивдинен вечно ки Пхув само ако керена адава со и шукар. Читин Јован 5:28, 29.

5. Со сикавела о воскресение башо Јехова?

Ка овел воскресение адалеске со о Девел бичхалѓа пле Чхаве те дел пло џивдипе аменге. О воскресение сикавела кобор бут о Јехова мангела амен хем кобор тано шукар аменцар. Кеда ка воскреснинен о муле, касте мангеа ту те дикхе? Читин Јован 3:16; Римјаните 6:23.