Џа ко тексто

Сар дикхеа ки Библија?

Сар дикхеа ки Библија?

Дали тани...

  • лил таро мануш?

  • лил ховавне парамисенцар?

  • е Девлескоро Лафи?

 СО ВАКЕРЕЛА И БИБЛИЈА

„Цело Лил [и Библија] тано таро Девел“ (2. Тимотеј 3:16).

СО ЗНАЧИНЕЛА АКАВА ТУКЕ

Шукар одговорија башо најважна пучиба со секова мануш пучела пе (Изреки 2:1-5).

Шукар советија сар те џивдинел пе (Псалм 119:105).

Чачутни надеж башо вакти со авела (Римјаните 15:4).

 ШАЈ ЛИ ТЕ ВЕРУЊА Е БИБЛИЈАКЕ?

Оја, најхари таро трин причине:

  • Са лакере лила керена лафи баши јекх тема. И Библија сине пишими побутер таро 1.600 берша таро 40 различна мануша. Побутер лендар никогаш на дикхле пе јекх јекхеа. Ама, цело Библија керела лафи баши јекх тема!

  • О мануша со пишинге ла сине искрена. О мануша со пишинена и историја, бут пути гаравена кеда ленгоро народо сине победимо. Ама, окола со пишинге и Библија искрено пишинге хем пле грешке хем пумаре народоскере (2. Летописи 36:15, 16; Псалм 51:1-4).

  • О пророштва со пхердиле. Ки Библија сине вакердо кај ка овел уништими и пурани диз Вавилон 200 берша англедер те овел адава (Исаија 13:17-22). Сине вакердо на само сар ка перел о Вавилон него о анав да е манушескоро со ка освоњел ле! (Исаија 45:1-3).

    Исто аѓаар, бут јавера да пророштва тари Библија пхердиле ко са, аѓаар сар со сине пишимо. Акава тано баш адава со шај те аџикера таро е Девлескоро Лафи (2. Петрово 1:21).

 РАЗМИСЛИН

Сар шај е Девлескоро Лафи те керел то џивдипе пошукар?

О одговор тари Библија башо акава пучибе ка аракхе ко ИСАИЈА 48:17, 18 хем 2. ТИМОТЕЈ 3:16, 17.