Програма башо покраинско конгрес 2018-2019 — е покраинско надгледникоја

Користин и програма те дикхен со ка овел ко покраинско конгрес со икерена ле е Јеховаскере сведокија. И тема е конгресескири тани „Сикав храброст!“

Сикав храброст!

Соске шај те овел аменге пхаро те сикава храброст хем со ка поможинел аменге те овел амен акаја особина?

Аракх о одговорија башо акала пучиба

Акала пучиба ка овен одговориме ко конгрес џикоте трајнела и програма.