Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ЛЕКЦИЈА 15

Сар о старешине поможинена ко собрание?

Сар о старешине поможинена ко собрание?

Финска

Сикавена

Грижинена пе секоле јекхеске

Сведочинена

Ки амари организација нане амен платиме учителија. Наместо адава, исто сар ко собрание таро прво веко, авдиве да тане чхивде надгледникија те грижинен пе башо е Девлескоро собрание (Дела 20:28). Акала старешине тане духовно зрела мурша кола со водинена о собрание хем грижинена пе леске, ‚на со мора, него адалеске со мангена; на башо лове, него цело вилеа‘ (1. Петрово 5:1-3). Со керена ола аменге?

Грижинена пе аменге хем заштитинена амен. О старешине дена советија тари Библија хем поможинена е собраниеске те ачхол паше е Јеховаја. Адалеске со џанена кај о Јехова денѓа лен акаја важно задача ола на мангена те керен пе главна машкар е Девлескоро народо, него, анена џи ко адава сариненге те овел шукар хем те овен бахтале (2. Коринќаните 1:24). Исто сар со јекх мануш со аракхела бакхрен шукар грижинела пе секоле бакхреске, аѓаар о старешине трудинена пе те грижинен пе секаске ко собрание (Изреки 27:23).

Сикавена амен сар те кера е Девлескири волја. Секова курко, о старешине водинена о собраниска состанокија те шај те овел зорали амари вера (Дела 15:32). Акала верна мурша исто аѓаар тане пример башо проповедиба, џана аменцар ки служба хем сикавена амен сар пошукар те сикава е јаверен.

Ола охрабринена секас амендар. Те шај те поможинен секоле амендар те овел попаше е Јеховаја, о старешине таро амаро собрание шај те авен аменде кхере или ки дворана те керен аменцар лафи те шај те ден амен помош хем утеха тари Библија (Јаков 5:14, 15).

О старешине грижинена пе на само е собраниеске, него исто аѓаар, побутер лендар џана ки бути хем грижинен пе пле фамилијаке. Адалеске, амен ваљани те почитујна лен (1. Солуњаните 5:12, 13).

  • Со керена о старешине ко собрание?

  • Сар о старешине сикавена кај грижинена пе секаске амендар?