Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ЛЕКЦИЈА 10

Со и тани и Фамилијарно рат е Јеховаске?

Со и тани и Фамилијарно рат е Јеховаске?

Јужна Кореа

Бразил

Австралија

Гвинеја

Панда ко пурано време, о Јехова мангља секоја фамилија те накхел време заедно, те шај те овел попаше е Јеховаја хем попаше сар фамилија (5. Мојсеева 6:6, 7). Адалеске е Јеховаскере сведокија секова курко одвојнена песке време сар фамилија башо Јехова — керена лафи башо духовна буќа кола со и потребна ленге. Чак ако сиан коркори, ту исто шај те одвојне време башо Девел аѓаар со ка проучине несави тема тари Библија со ту ка бирине.

Адава тано време те ове попаше е Јеховаја. ‚Овен попаше е Девлеа, хем ов ка овел попаше туменцар‘ (Јаков 4:8). Ка пенџара пошукар е Јехова кеда тари Библија сикљоваја побутер башо адава саво тано ов хем сар ов постапинела сине. Јекх локхо начин сар те почминен тумари Фамилијарно рат тано аѓаар со заедно ка читинен ко гласо дело тари Библија. Шај те читинен адава дело тари Библија со и дендо ко распоред ко Амаро живото хем служба — листија спремибаске адале куркеске. Сарине шај те читинен по јекх дело хем после те вакерен со сиклилен тари Библија.

Адава тано време те овел попаше и фамилија. О ром хем и ромни, исто аѓаар о родителија хем о чхаве, овена попаше јекх јекхеја кеда проучинена и Библија заедно. И Фамилијарно рат ваљани те овел радосно време кова со сарине едвај ка аџикерен. О родителија шај те биринен те керен лафи пле чхавенцар башо несаве буќа со ка одговоринен е чхавенге таро амаре публикацие, сар со и Стражарска кула или Разбудете се! или тари амари интернет-страница, jw.org. Шај те керен лафи башо несаво проблеми со иси е чхавен ки школа хем те поможинен ленге сар те икљон ко крајо леа. Исто аѓаар, шај те дикхен програма тари амари телевизија JW Broadcasting (tv.jw.org), хем пало адава керен лафи баши лате. Шај те вежбинен о гиља со ка гиљавен пе ко состанокија хем пало адава шај заедно те хан или те пиен нешто.

Акава посебно време со секова курко заедно дена е Јеховаске ка поможинел сариненге ки фамилија те уживинен џикоте проучинена и Библија, а о Јехова бут ка благословинел адава со керена (Псалм 1:1-3).

  • Соске одвојнана време баши и Фамилијарно рат?

  • Сар шај о родителија те керен те шај сарине те уживинен ки Фамилијарно рат?