Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ЛЕКЦИЈА 6

Соске те дружина амен амаре духовно пхраленцар?

Соске те дружина амен амаре духовно пхраленцар?

Мадагаскар

Норвешка

Либан

Италија

Хем ко лошно хем ко шукар време, амен редовно џаја ко амаре состанокија. Иако иси амен проблемија хем шај сием уморна тари бути, амен бут мангаја те дружина амен амаре духовно пхраленцар. Соске кераја аѓаар?

Адава тано башо амаро шукарипе. ‚Те размислина јекх јекхеске‘, пишинѓа о Павле, мислинѓа андаленге со и ко амаро собрание (Евреите 10:24). Ов мангља те пхенел кај амен мора шукар те пенџара амен јекх јекхеја. Лескере лафија охрабринена амен те сикава грижа јаверенге. Кеда ка пенџара пошукар е јаверен таро собрание, ка дикха кај несаве лендар сине лен слична проблемија сар амаре хем кај шај те поможинен аменге.

Ка овен амен бут паше амала. Амаре духовна пхраља нане само несаве мануша со авена ко состанокија, него ола тане амаре паше амала. Амен дружинаја амен хем накхаја аменге шукар ленцар ко јавера да прилике. Сар користинела аменге адава со дружинаја амен ленцар? Сикљоваја те ценина јекх јекхе хем амаро мангипе машкар аменде бајровела. Тегани, кеда амаре духовна пхрален иси проблемија, амен сием спремна те поможина ленге соске сием ленцар паше амала (Изреки 17:17). Адалеа со дружинаја амен сариненцар ко амаро собрание, сикаваја кај грижинаја амен јекх јекхеске (1. Коринќаните 12:25, 26).

Охрабринаја ту те роде туке амала машкар адала со керена е Девлескири волја. Ту шај те аракхе асавке амала машкар е Јеховаскере сведокија. Ма мукх ништо те спречинел ту те дружине ту аменцар.

  • Соске тано корисно аменге со дружинаја амен ко состанокија?

  • Кеда шај те аве хем те запознајне е јавере сведокон таро амаро собрание?