Кој керела е Јеховаскири волја авдиве?

Е Јеховаскере сведокија тане ко цело свето хем авена таро са о нацие хем културе. Со анѓа џи адава акала различна мануша те овен јекх народо?

Која тани е Девлескири волја?

О Девел мангела цело сумнал те џанел со мангела ов о мануша те керен. Со и адава, хем кој авдиве сикавела е јаверен башо адава?

Саве мануша тане е Јеховаскере сведокија?

Кобор таро е Јеховаскере сведокија пенџареа? Со чаче џанеа аменге?

Соске пхираваја о анав е Јеховаскере сведокија?

Дикх трин причине соске лељам адава анав.

Сар палем аракхлило о чачипе тари Библија?

Сар шај те ова сигурна кај точно хаљоваја со сикљоваја тари Библија?

Соске керѓем о Превод Нов свет?

Со керела акава превод посебно?

Сар ка користинен туке амаре состанокија?

Кхедаја амен заедно те сикљова тари Библија хем те охрабрина амен јекх јекхеа. Канинаја тут ту да те аве.

Соске те дружина амен амаре духовно пхраленцар?

И Библија охрабринела амен те дружина амен амаре духвно пхраленцар. Сикљов сар шај те поможинел ту асавко друштво.

Саве тане амаре состанокија?

Пучљан ли ту некогаш со кераја ко амаре состанокија? Сигурно ка ове воодушевимо таро бут шукар библиска мисле со ка шуне адари.

Соске сием шукар уравде ко амаре состанокија?

Дали адава сар сиам уравде тано важно е Девлеске? Сикљов кола библиска начела водинена амен кеда биринаја сар ураваја хем сар дотеринаја амен.

Сар шај најшукар те спремина амен башо состанокија?

Кеда спреминеа тут башо амаре состанокија ка овел тут најбари корист лендер.

Со и тани и Фамилијарно рат е Јеховаске?

Дикх сар шај ој те поможинел тут те ове попаше е Девлеа хем тле фамилијаја.

Соске иси амен конгресија?

Секова берш иси амен 3 конгресија. Соске тано шукар ту да те аве ленде?

Сар сием организириме те проповедина?

Амен џаја пало е Исусескоро пример со мукхља ле џикоте сине ки пхув. Сар амен проповединаја?

Со и пионери?

Несаве Сведокија џана 30, 50 или побутер саатија ки служба секова масек. Соске керена адава?

Саве школе иси башо пионерија?

Саве посебна школе иси околенге со побутер вакти накхавена те проповединен башо Царство?

Сар о старешине поможинена ко собрание?

О старешине тане духовно зрела мурша со водинена хем грижинена пе е собраниеске. Со керена ола?

Со керена о слуге-помошникија ко собрание?

О слуге-помошникија поможинена ко собрание. Сикљов со ола керена хем сар поможинена јаверенге.

Сар поможинена аменге о покраинска надгледникија?

Соске о покраинска надгледникија посетинена о собранија? Сар шај те овел тут корист таро ленгере посете?

Сар поможинаја амаре пхраленге кеда иси природна катастрофе?

Кеда овела природно катастрофа, амен сигате организиринаја амен те поможина хем те охрабрина амаре пхрален. Сар поможинаја?

Кој тано о ‚верно хем разборито робо‘?

О Исус ветинѓа кај ка чхивел јекх ‚робо’ со ка дел духовно храна. Сар керела пе адава авдиве?

Со керела о Водечко тело авдиве?

Ко прво веко, јекх тикни група попхуре мурша хем апостолија сине о Водечко тело. Кој тано о Водечко тело авдиве?

Со и тано о Бетел?

О Бетел тано јекх посебно тхан хем постоњела баши јекх посебно цел. Сикљов побутер адаленге со служинена адари.

Со керела пе ки подружница?

Сариненге со ка авен ко амаре подружнице ка овел органижирими обиколка. Канинаја ту те аве.

Сар амари литература тани пишими хем преведими?

Печатинаја литература ко побутер таро 700 чхибја. Соске добором бут трудинаја амен?

Сар финансиринела пе са со керела амари организација?

Кеда керела пе лафи башо финансие, сар амари организација тани појавер таро јавера религие?

Соске хем сар тане градиме амаре дворане?

Соске о тхана коте со кхедаја амен викинаја лен дворане? Џан побутер башо адава соске хем сар градинаја лен.

Сар шај те поможина те одржинел пе и дворана?

Чисто хем шукар одржими дворана славинела амаре Девле. Со керела пе те овел одржими и дворана?

Сар шај те користина и библиотека ки дворана?

Мангеа ли те истражине хем те џане побутер баши Библија? Користин и библиотека ки дворана.

Со иси ки амари интернет-страница?

Шај те сикљове побутер башо адава ко со веруњаја хем ка аракхе одговор ко тле пучиба баши Библија.

Ка кере ли е Јеховаскири волја?

О Девел о Јехова чаче мангела тут. Сар шај те сикаве кај мангеа те кере адава со ов родела?