Извештај е Јеховаскере сведоконгоро таро цело свето башо 2017 службено берш

Дикх повише башо о проповедничко дело е Јеховаскере сведоконгоро ко цело свето таро септември 2016 џи ко август 2017 берш.

Извештај башо 2017 берш

Е бершескоро извештај сикавела кобор средствија хем трудо денѓе е Јеховаскере сведокија башо ленгоро проповедибе ко цело свето.

Детално извештај башо е Јеховаскере сведокија башо 2017 берш

Ко извештај тано о број таро членија, таро крстиме, таро присутна ки Спомен-свеченост хем јавера информацие.