Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 8 ПУЧИБЕ

Со ваљани те џанав башо сексуално насилство?

Со ваљани те џанав башо сексуално насилство?

СОСКЕ ТАНО ВАЖНО

Секова берш бут мануша тане силујме или тане сексуално злоупотребиме, а посебно о терне.

СО БИ КЕРЕА ТУ?

И Анета сине перавди ки пхув таро јекх насилнико бизо те џанел сој и бути. Ој вакерела: „Пробинѓум те бранинав ман ко секова начин. Пробинѓум те викинав, ама на сине ман гласо. Гуринѓум ле, кхувѓум ле, хем гребинѓум ле. Кеда пељум, осетинѓум и чхурик ки ми кожа. На сине ман више сила те боринав ман“.

Со би кереа ту, те аракхљове сине ки асавки ситуација?

АЧХОВ ХЕМ РАЗМИСЛИН!

Шај ка пазине тут бут кеда ка икљове кхералдан раќате, ама о лошна буќа палем шај те аракхен тут. И Библија вакерела: „Јекх трка на добинена ла секогаш окола со сигате прастана... чак окола со бут џанена нане лен секогаш успех; соске о време хем о буќа со нашти те предвидинен пе аракхена секоле мануше“ (Проповедник 9:11).

Несаве терне, сар и Анета, сине нападниме таро мануша со на пенџарена лен. Јавера палем, сине нападниме некастар со џанена лен или некој тари ленгири фамилија. Кеда сине ла деш берш, и Натали сине силујми таро јекх тинејџери со сине лаке комшија. „Добором бут лаџандиљум хем дарандиљум со на пхенѓум никаске“, вакерела ој.

 НА СИАН ТУ КРИВО

И Анета панда осетинела пе криво башо адава со уло. Ој вакерела: „Стално мислинава баши адаја рат. Шај ваљани сине посилно те бранинав ман. Ама јекх бути тани сигурно, кеда осетинѓум и чхурик ки ми кожа, кочиндиљум тари дар. Нашти сине те керав ништо, ама мислинава кај ваљанѓа“.

И Натали да осетинела пе криво башо адава со уло лаке. Ој вакерела: „На ваљани сине те верујнав е манушенге добором. Ме родителија чхивѓе аменге правило, ме хем ми пхен секогаш те ова заедно кеда кхелаја аври. Адалеске мислинава кај ме денѓум прилика е комшијаске те злоупотребинел ман. Акава бут влијаинѓа упро мле родителија, осетинава ман кај сиум ме криво со анѓум ленге добором бари дукх. Адава највише мучинела ман“.

Ако ту да осетинеа тут криво сар и Анета хем и Натали, тегани ма бистре, ту на мангљан те ове силујми. Несаве о силујбе сикавена ле сар нешто со нане добором страшно адалеа со пхенена: „О мурша тане асавке“ или „Коркори родинѓа песке“. Ама, никој на заслужинела те овел силујмо. Ако ту да доживинѓан асавки страшно бути, на сиан ту криво!

Локхо и тано те читине о лафија „на сиан криво“, ама, бут попхаро тано те убедине тут кај адава тано аѓаар. Несаве адава икерена ки песте хем мучинена пес пхаре мисленцар. Ако чутинеа, тегани каске кереа шукарипе — туке, или околеске со силујнѓа тут? Адалеске шај те бирине јекх јавер опција.

ВАКЕР НЕКАСКЕ

Кеда сине леске најпхаро, о праведно Јов вакерѓа: „Ми мука андрал теринела ман те керав лафи“ (Јов 10:1). Туке да ка овел полокхо ако кереја акава. Ако кереа лафи некасаја касте со иси тут доверба, адава ка поможинел тут те икљове ко крајо адалеа со уло хем ка шај те овел туке полокхо.

Адава со осетинеа, шај те овел туке баро пхарипе. Соске на кереа туке полокхе адалеа со ка кере некасаја лафи башо адава?

И Анета уверинѓа пе ко адава. Ој вакерела: „Керѓум лафи мле амалинаја башо адава хем ој вакерѓа манге кај ваљани одма те керав лафи е старешиненцар таро мло собрание. Адава сине шукар со керѓум. Ола некобор пути керѓе манцар лафи, хем пхенѓе манге адава со ваљанѓа манге ко моменти — кај ме на сиум криво со силујнѓе ман. Ништо таро адава на сине мли грешка“.

И Натали керѓа лафи пле родителенцар башо акава. „Ола денѓе ман бари поддршка“, ој вакерела. „Поттикнинѓе ман те керав отворено лафи баши мло проблеми хем адава поможинѓа ман те на овав хољами.“

Исто аѓаар, е Наталијаке поможинѓа хем и молитва. Ој вакерела: „Адава со керава сине лафи е Девлеа, бут поможинѓа ман, а посебно ко моментија кеда нашти сине те керав никасаја лафи. Кеда молинава ман, е Јеховаске шај те вакерав са. Тегани осетинава ман полокхе хем пошукар“.

Ки Библија пишинела кај иси „време сасљарибаске“ (Проповедник 3:3). Ту ка дикхе кај шај те лечине тле „ране“. Водин рачуни башо тло физичко хем емотивно састипе. Одморин тут шукар. А сој најважно, ваљани те овел тут доверба ко Јехова, о Девел баши секоја утеха (2. Коринќаните 1:3, 4).

 АКО СИЈАН ДОВОЛНО ВОЗРАСНО ТЕ ОВЕ КИ ВРСКА

Ако сијан џувли хем иси тут притисок те кере буќа со на ваљани, тегани шај одлучно те пхене: „Ма“ или „Циде те васта мандар!“ Ма чутин адалеске со дараја те на мукхел тут тло камло. Ако раскининела тутар баши адава, асавко мануш ни на ваљани туке! Ту заслужинеа пошукар мануше кова со ка поштујнел тло тело хем о мерилија кола со икереа лен.

САР КА ЏАНЕ ДАЛИ НЕКОЈ СЕКСУАЛНО МАЛТРЕТИРИНЕЛА ТУТ

„Ки основно школа о чхаве палалдан цидена сине мо елеко хем вакерена манге сине безобразна лафија — на пример, кобор ка овел манге шукар ако иси ман секс ленцар“ (Корета).

Со мислинеа, дали о чхаве...

  1. А. само шалинѓе пе?

  2. Б. флертујнѓе?

  3. В. сексуално малтретиринѓе ла?

„Јекх чхаво ко автобуси вакерѓа манге безобразна буќа хем пипинѓа ман. Кхувѓум ле ко вас хем пхенѓум леске те цидел пе мандар. Дикхља ма сар те пхене сиум дилини“ (Кендис).

Со мислинеа, дали акава чхаво...

  1. А. само шалинѓа пе?

  2. Б. флертујнѓа?

  3. В. сексуално малтретиринѓа ла?

„Лани, јекх чхаво нон-стоп вакерела манге сине кај бут свиџинава ман леске хем кај мангела те икљол манцар, ама ме стално одбинава ле сине. Понекогаш, галинела сине мо вас. Ме вакерава сине леске ма те керел адава, ама ов понадари да керела сине исто. А јекх пути, џикоте пхандава сине мле врвке, ов кхувѓа ман ки бул“ (Бетани).

Со мислинеа, дали акава чхаво...

  1. А. само шалинѓа пе?

  2. Б. флертујнѓа?

  3. В. сексуално малтретиринѓа ла?

О точно одговор таро сотрин пучиба тано В.

Ко со разликујнела пе о сексуално малтретирибе таро флертујбе или тари шала?

О сексуално малтретирибе секогаш авела тари јекх страна. Иако вакереа леске те чхинавел, ама ов продолжинела те малтретиринел тут.

Асавко малтретирибе тано сериозно бути, шај те анел џи ко сексуално насилство.