Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Бележин сар напредујнеа

Бележин сар напредујнеа
 1. Кер шукар увод

  ДАТУМИЈА

 2. Ов природно

  ДАТУМИЈА

 3. Користин пучиба

  ДАТУМИЈА

 4. Кер исправно увод башо стихија

  ДАТУМИЈА

 5. Точно читин

  ДАТУМИЈА

 6. Објаснин соске читинеа о стихо

  ДАТУМИЈА

 7. Вакер точна хем уверлива информацие

  ДАТУМИЈА

 8. Вакер споредбе колендар со сикљовела пе

  ДАТУМИЈА

 9. Користин слике хем видеоклипија

  ДАТУМИЈА

 10. Те овел тут модулација

  ДАТУМИЈА

 11. Ов воодушевимо

  ДАТУМИЈА

 12. Кер лафи мангипаја хем сикав сочувство

  ДАТУМИЈА

 13. Истакнин и практично корист

  ДАТУМИЈА

 14. Истакнин о главна мисле

  ДАТУМИЈА

 15. Ов уверимо џикоте кереа лафи

  ДАТУМИЈА

 16. Охрабрин е јаверен позитивна мисленцар

  ДАТУМИЈА

 17. Ов јасно хем едноставно

  ДАТУМИЈА

 18. Вакер информацие колендар со ка сикљовел пе

  ДАТУМИЈА

 19. Поттикнин адален со шунена тут

  ДАТУМИЈА

 20. Кер шукар заклучок

  ДАТУМИЈА