Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 9 ЛЕКЦИЈА

Користин слике хем видеоклипија

Користин слике хем видеоклипија

1. Мој. 15:5

СО ТЕ КЕРЕ: Користин слике хем видеоклипија те шај о главна мисле те овен појасна хем полокхе те памтинен пе.

САР ТЕ КЕРЕ АДАВА:

  • Користин слике те шај пошукар те сикаве е јаверен. Кеда икереа говор шај те користине слике, графикони, карта, временско табела или јавера буќа те шај те истакнине о главна мисле, а на несаве тикне деталија. Поможин е манушенге со шунена тут те на памтинен само адава со дикхле, него и поука да таро адава.

  • Окола со шунена тут ваљани шукар те дикхен о слике хем о видеоклипија. На пример, ако користинеа слика џикоте сиан ки бина, ој ваљани те овел доволно бари те шај сарине те дикхен ла.