Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 5 ЛЕКЦИЈА

Точно читин

Точно читин

1. Тим. 4:13

СО ТЕ КЕРЕ: Читин ко гласо аѓаар сар со пишинела.

САР ТЕ КЕРЕ АДАВА:

  • Спремин тут шукар. Размислин соске сине пишимо адава со ка читине. Вежбин те читине повише лафија таро јекх пути, а на секова лафи посебно. Пазин те на чхиве, те на икале или те на менине несаве лафија. Пазин ко са о интерпункциска знакија, сар сој и точка, и запирка, о прашалнико или о извичнико.

  • Вакер секова лафи исправно. Ако аракхеа лафија кола со на џанеа со значинена или пхаре туке те вакере лен, читин лен повише пути ко гласо са џикоте на сикљовеа точно те пхене лен.

  • Јасно кер лафи. Вакер о лафија јасно аѓаар со ка вазде тло шеро хем доволно ка пхраве тло муј. Трудин тут те вакере јасно секова дело таро лафи.