Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Увод

Увод

Пучљан ли ту некогаш?

  • Кова тано о чачипе башо Девел?

  • Сар шај те овел амен бахтало фамилијарно џивдипе?

  • Соске иси добором бут проблемија ко сумнал?

  • Соске о Девел на чхинавела о муке?

  • Соске о Девел керѓа и Пхув?

  • Коте тане о муле?

  • Сар влијањена о мељаикија упри аменде?

  • Сар шај те ове паше е Девлеа?

Бут мануша аракхле о одговорија башо акала пучиба адалеа со сикљовена таро е Девлескоро Лафи. Ту да шај те аракхе о одговорија.

Ако мангеа повише информацие, џа ки www.jw.org/rmn-cyrl или контактирин е издавачен тари акаја брошура.