Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 2 ЛЕКЦИЈА

Со значинела те овел амен чачутни вера ко Девел?

Со значинела те овел амен чачутни вера ко Девел?

Сар о лове, и вера да ваљани те овел чачутни те шај те овел ла вредност

ТЕ ОВЕЛ амен чачутни вера ко Девел на значинела само те веруња кај иси Девел. Иси бут мануша со веруњена ко Девел ама намерно керена лошна буќа. Асавки „вера“ тани сар ховавне лове, кола со дикхјона сар чачутне ама на врединена ништо. Тегани, со значинела те овел амен чачутни вера ко Девел?

И чачутни вера ко Девел авела кеда точно пенџараја е Девлескоро Лафи. Таро лескоро Лафи шај те џана о чачипе баши лесте хем саво тано Ов. Адатхе шај те дикха со сикавела амен о Девел башо лескере законија хем намере. Несаве буќа со сикавела амен о Девел тане:

  • О Девел тано јекх. Нијекх нашти те овел сар лесте.

  • О Иса (Исус) нане Семоќно Девел. Ов тано е Девлескоро пекамбери (пророко).

  • О Девел осудинела секова идолопоклонство.

  • Е манушен аџикерела лен о кијамети (судно диве).

  • Бут мануша со муле палем ка уштен хем ка шај те џивдинен ко џенети.

И чачутни вера ко Девел чхивела амен те кера шукар буќа. Асавке буќенцар славинаја е Девле хем ола тане башо амаро хем е јаверенгоро шукарипе. Несаве таро адала шукар буќа тане:

  • Те служина е Девлеске.

  • Те сикава шукар особине, а највише о мангипе.

  • Те цида амендар о лошна мисле хем о желбе.

  • Те овел амен вера ко Девел кеда иси амен проблемија.

  • Те сикава е јаверен башо Девел.

И чачутни вера ко Девел чхивела амен те кера шукар буќа

 Сар шај те овел амен чачутни вера ко Девел?

Кеда сикаваја вера, ој бајрола сар јекх мускули

Те рода таро Девел те поможинел амен. О пекамбери о Муса (Мојсеј) молинѓа пе е Девлеске: „Вакер манге, молинава ту, башо то друмо, те шај те пенџарав тут хем те аракхав милост англо те јакхја“. * О Девел шунѓа ле хем одговоринѓа ки лескири молитва. О Муса тано јекх бут шукар пример баши вера. О Девел ка поможинел аменге да те сикава чачутни вера ки лесте.

Те сикљова таро е Девлескоро Лафи. О лила денде таро Девел, сар со и тане о Теврати (о панџ лила е Мојсеескере), о Зебури (Псалмија) хем о Инџили (Евангелија), аракхљона ко е Девлескоро Лафи, и Библија. Ој тани о најпреведимо хем најпроширимо лил ко сумнал. Иси тумен ли адава лил со и дендо таро Девел?

Те кера адава со сикљоваја таро е Девлескоро Лафи ко амаро џивдипе. И вера тани сар мускули. Сар со о мускули бајрола кеда вежбинаја, аѓаар и вера да бајрола кеда сикаваја ла секова диве. Тегани, коркори ка дикха кај адава со вакерела е Девлескоро Лафи тано башо амаро шукарипе. Чаче, о советија со аракхљона адатхе керѓе буте џененгоро џивдипе те овел пошукар. Понадари ка дикха несаве примерија.