Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 7 ЛЕКЦИЈА

Со ветинела о Девел преку о пекамберија?

Со ветинела о Девел преку о пекамберија?

О ПЕКАМБЕРИЈА ко пурано време сикавѓе вера ко Девел. Ола веруњѓе ко адава со о Девел ветинѓа хем џивдинена сине аѓаар. Со ветинѓа ленге ов?

Кеда о Адеми хем и Хава грешинѓе, о Девел ветинѓа кај ка чхивел некас те згмечинел е „сапескоро“ шеро кова тано пенџардо сар „о баро аждери, о најпурано сап, кова со викинела пе Бенг хем Сатана“, хем аѓаар ка уништинел ле засекогаш (1. Мојсеева 3:14, 15; Откровение 12:9, 12). Кас ка чхивел о Девел те керел адава?

Пало 2.000 берша сар со вакерѓа акава прво пророштво, о Јехова ветинѓа е Ибрахимеске кај окова со ка пхерел о пророштво ка авел таро лескоро потомство. О Девел вакерѓа е Ибрахимеске: „Преку тло потомство ка овел благословимо са о народо ки пхув адалеске со шунѓан мо гласо“ (1. Мојсеева 22:18).

Ко 1473 берш англедер амари ера, о Девел е Мусаске вакерѓа панда несаве буќа башо „потомство“. О Муса вакерѓа е Израелцонге: „О Јехова, тумаро Девел, ка ваздел пророко машкар туменде, таро тумаре пхраља, асавко пророко сар со сиум ме. Ле шунен ле!“ (5. Мојсеева 18:15). Исто сар о Муса, акава да пекамбери ваљани те авел таро е Ибрахимескере чхаве.

Акава пекамбери ка овел баро цари хем исто аѓаар ка овел потомцо е Даутескоро кова со сине цари. О Девел ветинѓа е цареске е Даутеске: „Ка ваздав пали туте чхаво таро тло потомство... ме ка керав о престол таро лескоро царство те ачхол засекогаш“ (2. Самоилова 7:12, 13). О Девел исто аѓаар вакерѓа кај адава потомцо е Даутескоро ка викинел пе „Принцо е Мирескоро“. Баши лесте и вакердо: „Лескири власт дур ка бувљол, о мир ко е  Давидескоро престол хем ко лескоро царство нане те овел ле крајо, те шај зорале те терѓол хем те икерел пе ки правда хем ки праведност, таро акана хем са е веконге“ (Исаија 9:6, 7). Оја, адава праведно Водачи ки цели Пхув ка анел мир хем правда. Ама кеда ов ка авел?

О ветимо „потомство“... ка авел таро Ибрахими, ка овел пекамбери сар о Муса, ка авел таро е Даутескоро потомство, ка авел ко 29 берш амари ера, ка згмечинел е сапе, е Бенге

О мељаико о Џебраили (Габриел) вакерѓа е Девлескере пекамбереске е Даниелеске: „Ваљани те џане хем те хаљове кај таро време кеда ка икљол о лафи палем те керел пе хем палем те градинел пе о Ерусалим, па џи ко Месија о Водачи, ка накхен ефта курке, хем панда шовардешудуј курке“ (Даниел 9:25). Ко акава пророштво јекх курко нане ефта диве него ефта берша. Значи о 69 курке тане 483 берша. Ола почминѓе таро 455 берш англедер амари ера, а завршинѓе ко 29 берш амари ера. *

Дали ало чаче ко 29 берш амари ера о Месија, о аџикердо „потомство“, о пекамбери сар о Муса? Ајде те дикха.

^ пас. 8 Побутер башо акава дикх ко лил Што навистина учи Библијата? ки 197-199 страна, икалдо таро е Јеховаскере сведокија.