Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 1 ЛЕКЦИЈА

Дали о Девел интересинела пе аменге?

Дали о Девел интересинела пе аменге?

АВДИВЕ о сумнал тано пхердо проблеменцар. Ко цело сумнал иси војне, природна катастрофе, насвалипе, чоролипе, корупција хем јавера лошна буќа. Шај тут да иси ту проблемија секова диве. Кој шај те поможинел амен? Интересинела пе ли некој аменге?

Е Девлескоро мангипе тано побаро таро е дајакоро мангипе

Шај те ова сигурна кај о Девел чаче интересинела пе аменге. Ов ко пло Лафи вакерѓа: „Шај ли и дај те бистрел пе максме хем те на овел лаке жал пе максмеске со иклило лакере вогестар? Чак ој да те бистрел ле, ме тут нане те бистрав ту“. *

Кобор тано шукар те џана акава. Е Девлескоро мангипе тано бут побаро таро е дајакоро мангипе, а е дајакоро мангипе тано јекх таро најсилна буќа со шај те осетинен о мануша. О Девел никед нане те мукхел амен! Ов поможинѓа аменге. Сар? Аѓаар со сикавѓа сар шај те овел амен чачутни вера ки Лесте, а асавки вера ка керел амаро џивдипе бахтало.

Кеда иси амен чачутни вера ко Девел тегани ка ова бахтале. Асавки вера ка поможинел аменге те цида амен таро бут проблемија хем те икљова ко крајо е проблеменцар колендар со нашти те наша. Исто аѓаар, ка ова попаше е Девлеа хем ка овел амен мир ко вило. И чачутни вера ко Девел ка анел аменге бут шукар џивдипе — вечно џивдипе ко џенети (рај).

Со значинела те овел амен чачутни вера ко Девел? Сар шај те овел амен асавки вера?

^ пас. 4 Акала лафија ка аракхе лен ко 49 поглавје таро лил Исаија, ко 15 стихо. Адава пишинела пе аѓаар: Исаија 49:15.