Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 51 ЛЕКЦИЈА

О војнико хем и израелско чхај

О војнико хем и израелско чхај

Ки пхув Сирија, живинела сине јекх тикни израелско чхај со сине дур таро пле родителија. И сириско војска леља ла тари лакири фамилија хем ингарѓе ла те овел слугинка ки ромни јекхе заповедникоскири со викинела пе сине Нааман. Акаја тикни чхај служинела сине е Јеховаске чак кеда о јавера околу лате на керена сине адава.

Е Наамане сине ле пхаро насвалипе ки кожа хем цело време сине ле баре дукха. И тикни чхај мангља бут те поможинел ле. Ој вакерѓа е Нааманескере ромњаке: „Ме џанава некас со шај те поможинел те ромеске. Ко Израел иси пророко со служинела е Јеховаске, лескоро анав тано Елисеј. Ов шај те сасљарел те роме“.

Е Нааманескири ромни вакерѓа леске со пхенѓа лаке и тикни чхај. Ов сине спремно те керел са, адалеске гело ко кхер е Елисејескоро ко Израел. О Нааман мислинѓа кај о Елисеј ваљани те доџакерел ле сар важно мануш. Ама, о пророко ни на иклило  те керел леа лафи, него бичхалѓа пе слуга те вакерел е Нааманеске: „Џа хем тхов тут ефта пути ки река Јордан. Хем пало адава ка сасљове“.

О Нааман сине бут разочаримо. Ов вакерѓа: „Мислинѓум кај акава пророко ка викинел пле Девлескоро анав хем ка керел чудо те шај те сасљарел ман. А ов вакерела манге те џав ки адаја израелско река. Амен иси амен пошукар реке ки Сирија. Ме шај адари да те џав!“ О Нааман бут хољанѓа хем гело песке таро кхер е Елисејескоро.

О слуге е Нааманескере поможинѓе ле пошукар те размислинел. Ола вакерѓе леске: „Нели сиан сине спремно те кере са те шај те сасљове? Адава со вакерѓа туке акава пророко те кере, нане пхаро. Соске на шунеа ле?“ О Нааман шунѓа пле слуген. Гело ки река Јордан хем кхувѓа целосно тело пани ефта пути. Пало ефтато пути, ов иклило таро пани састо. Ов сине бут радосно, хем иранѓа пе ко Елисеј те благодаринел пе леске. О Нааман вакерѓа: „Акана џанава кај о Јехова тано чачутно Девел“. Со мислинеа сар осетинѓа пе и тикни израелско чхај кеда о Нааман иранѓа пе кхере састо?

„Ту керѓан о муја е тикне чхавенгере хем е бебенгере те фалинен тут“ (Матеј 21:16)