Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 46 ЛЕКЦИЈА

Кој тано о чачутно Девел?

Кој тано о чачутно Девел?

О царство Израел со сине ле деш племија сине ле бут лошна царија, ама о Ахав сине јекх таро најлошна. Ов леља песке лошно ромни со обожавинела сине е Ваале. Лакоро анав сине Језавела. О Ахав хем и Језавела керѓе ки цело пхув те обожавинел пе o Ваал хем мударѓе буте пророкон е Јеховаскере. Со керѓа о Јехова? Ов бичхалѓа е пророко е Илија те вакерел нешто е Ахавеске.

О Илија вакерѓа е Ахавеске адалеске сој бут лошно ко Израел нане те дел бршим. Повише таро трин берш, ко ниве на барило ништо хем о мануша сине бут бокхале. Пало адава, о Јехова палем бичхалѓа е Илија ко Ахав. О цари вакерѓа: „Ту кереа аменге само проблемија! Ту сиан криво башо са“. О Илија вакерѓа: „Ме на сиум криво со на дела бршим. Ту сиан криво соске обожавинеа е Ваале. Ајде те дикха кој тано о чачутно Девел. Кхеде са е народо хем е Ваалескере пророкон ки планина Кармил“.

Кеда о мануша кхединѓе пе ки планина, о Илија вакерѓа ленге: „Одлучинен со ка керен. Ако о Јехова тано о чачутно Девел, служинен леске. А ако тано о Ваал, тегани служинен леске. Ајде те дикха адава. О 450 пророкија е Ваалескере нека спреминен пли жртва хем нека молинен пе леске, а ме ка спреминав жртва хем ка молинав ман е Јеховаске. О Девел со ка одговоринел јагаја, ов тано о чачутно Девел“. О мануша сложинѓе пе.

О пророкија е Ваалескере спреминѓе и жртва. Цело диве молинена пе сине пумаре девлеске: „Ваал, шун амен!“ Ама, о Ваал на одговоринела сине, адалеске о Илија асала ленге сине, хем вакерѓа: „Викинен повише. Шај совела, па ваљани некој те ваздел ле таро сојбе“. Почминѓа те раќол, а е Ваалескере слуге панда родена ле сине. Ама, ов на одговоринѓа ленге.

О Илија чхивѓа пли жртва ко жртвенико хем чхорѓа пани упри лате. Тегани молинѓа пе: „Јехова молинава тут, сикав ленге кај сиан ту о чачутно Девел“. Ко адава моменти, о Јехова мукхља јаг таро небо хем тхарѓа и жртва. О мануша почминѓе те викинен: „О Јехова тано о чачутно Девел!“ О Илија вакерѓа: „Астарен е Ваалескере  пророкон те на нашен!“ Адава диве са о 450 пророкија е Ваалескере сине мударде.

Кеда појавинѓа пе ко небо јекх тикно облако, о Илија вакерѓа е Ахавеске: „Ка овел невреме. Укли ки тли кочија хем џа туке кхере“. О небо калило, почминѓа те пхудел бари бавлал хем пало бут време палем почминѓа те дел баро бршим. О Ахав возинѓа и кочија бут сигате. Ама, е Јеховаскере силаја, о Илија прастандило посигате тари кочија! Дали завршинѓе е Илијаскере муке? Те дикха.

„Те џанен о мануша кај само ту, каскоро анав тано Јехова, сиан Најбаро упри цело пхув“ (Псалм 83:18)