Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 50 ЛЕКЦИЈА

О Јехова поможинѓа е Јосафатеске

О Јехова поможинѓа е Јосафатеске

О Јосафат, о цари ки Јуда, уништинѓа ки цело пхув са о жртвеникија хем о идолија е Ваалескере. Ов мангља о мануша те џанен е Јеховаскере законија. Адалеске бичхалѓа кнезија хем левитија те сикавен са е народо ки Јуда башо акала законија.

О народија со сине паше узи Јуда дарана сине те нападинен ла соске џанена сине кај о Јехова тано ленцар. Ола чак ингарѓе поклонија е Јосафатеске. Ама, пало несаво време, о Моавција, о Амонција хем о мануша со живинена сине ко Сеир кхединѓе пе те боринен пе против и Јуда. О Јосафат џанља кај ваљани леске е Јеховаскири помош. Денѓа наредба са о мурша, о џувља хем о чхаве те авен ко Ерусалим. Англо са о народо, молинѓа пе: „Јехова, бизи туте нашти те победина. Молинаја тут вакер аменге со те кера“.

О Јехова одговоринѓа ки акаја молитва: „Ма даран, ме ка поможинав тумен. Само рединен тумен, терѓовен хем дикхен сар ме ка спасинав тумен“. Сар о Јехова спасинѓа лен?

Тајсутно диве, сабајле, о Јосафат биринѓа група пеачија хем вакерѓа ленге те џан англи војска. Ола цидинѓе таро Ерусалим ко тхан коте со ваљани сине те боринен пе, адава тхан викинела пе сине Текоја.

Џикоте о пеачија радосно фалинена сине е Јехова ко цело гласо, о Јехова боринела пе сине башо пло народо. Ов керѓа о Моавција хем о Амонција те овен добором буниме со почминѓе те мударен пе машкар песте, хем нијекх лендар на ачхило џивдо. Ама, о Јехова заштитинѓа е манушен тари Јуда, е војникон хем е свештеникон. Са о мануша со живинена сине ко пхувја околу ленде шунѓе башо адава со керѓа о Јехова, хем халиле кај о Јехова панда заштитинела пле народо. Сар о Јехова спасинела пле народо? Ко бут начинија. Те шај те керел адава, на ваљани леске помош таро мануша.

„Ки акаја борба тумен нане те боринен тумен. Само рединен тумен, терѓовен хем дикхен сар о Јехова ка спасинел тумен“ (2. Летописи 20:17)