Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 49 ЛЕКЦИЈА

Јекх лошно царица сине казними

Јекх лошно царица сине казними

Тари е Ахавескири палата ко Језраел дикхјола сине е Навутејескири нива дракхенцар. О Ахав мангља адаја нива хем адалеске мангља те кинел ла лестар. Ама, о Навутеј на мангља те бикинел и нива соске адава сине против е Јеховаскоро Закони те бикинел пе и пхув со добинѓа ла ко наследство. Дали о Ахав поштујнѓа е Навутејескири исправно одлука? На. О Ахав сине бут хољамо. Сине добором хољамо со на икљола сине тари соба, хем на хала сине маро.

Е Ахавескири ромни, и лошно царица и Језавела, вакерѓа леске: „Ту сиан цари ко Израел. Шај те овел тут са со мангеа. Ме ка керав те добине адаја нива“. Ој пишинѓа писмо е дизјакере старешиненге, те вакерен кај о Навутеј керѓа лафи против о Девел хем адалеске те мударен ле баренцар. О старешине керѓе адава со вакерѓа ленге и Језавела, хем ој вакерѓа е Ахавеске: „О Навутеј муло. И нива тани тли“.

И Језавела на мударѓа само е Навутеје, ој мударѓа јавере да манушен со мангена сине е Јехова. Ој служинела сине ховавне девленге хем керела сине јавера да лошна буќа. О Јехова дикхља са о лошна буќа со керела сине и Језавела. Дали ов нешто керѓа башо адава?

Пало мерибе е Ахавескоро, лескоро чхаво о Јорам уло цари. О Јехова бичхалѓа јекхе мануше со викинела пе сине Јуј, те казнинел е Језавела хем лакере фамилија.

О Јуј уклило ки пли кочија, хем гело ко Језраел, коте со живинела сине и Језавела. О Јорам гело пе кочијаја те икљол англо Јуј хем пучља ле: „Иси ли мир машкар аменде?“ О Јуј вакерѓа: „Нашти те овел мир са џикоте ти дај, и Језавела, керела лошна буќа“. Тегани о Јорам мангља те иранел пли  кочија хем те нашел. Ама, о Јуј погодинѓа ле е стрелаја хем ов муло.

Пало адава, о Јуј гело ки е Језавелакири палата. Кеда шунѓа кој авела, и Језавела шминкинѓа пе, керѓа песке фризура хем аџикерела ле сине ки пенџерка. Кеда ресља о Јуј, ој почминѓа те вакерел леске груба лафија. Тегани, о Јуј викиндор вакерѓа лакере слугенге кола со сине узи лате: „Фрден ла теле!“ Ола фрдинѓе ла тари пенџерка хем ој мули.

Пало акава, о Јуј мударѓа е Ахавескере 70 чхавен хем уништинѓа са о буќа со сине поврзиме те обожавинел пе о Ваал. Дали акава уверинела тут кај о Јехова дикхела са хем кај ко право време ка казнинел адален со керена лошна буќа?

„О наследство кова со ко почеток добинела пе алчно, ко крајо нане те овел ле берекети“ (Изреки 20:21)