Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 36 ЛЕКЦИЈА

О ветување со денѓа о Јефтај

О ветување со денѓа о Јефтај

О Израелција палем мукхле е Јехова хем почминѓе те обожавинен ховавне девела. Кеда о Амонција нападинѓе е Израелцон, о ховавне девела нашти сине те поможинен ленге. О Израелција бут берша цидена сине муке. Ко крајо ола вакерѓе е Јеховаске: „Грешинѓем. Молинаја тут спасин амен таро амаре душмања“. Тегани уништинѓе пумаре идолија хем почминѓе палем те служинен е Јеховаске. О Јехова нашти сине више те дикхел лен сар цидена муке.

О Јехова биринѓа јекх војнико кова со викинела пе сине Јефтај те водинел е народо ки војна против о Амонција. Ов вакерѓа е Јеховаске: „Ако поможинѓан аменге те победина ки акаја војна, ветинава туке кај кеда ка иранав ман кхере адава со ка икљол прво таро мло кхер, ка дав ле туке“. О Јехова шунѓа  е Јефтајескири молитва хем поможинѓа леске те побединел.

Кеда иранѓа пе о Јефтај кхере, прво таро удара иклили лескири чхај, која со сине леске единствено чхаво. Ој кхелела сине хем кхувела сине ко дајре. Кеда дикхља ла о Јефтај сетинѓа пе ко пло ветување хем вакерѓа лаке: „О ми чхај! Мора ли сине прво ту те икљове англи манде? Ветинѓум е Јеховаске хем те шај те керав адава со ветинѓум мора те бичхалав ту ко шатори башо обожавање ко Сило“. Ама, и чхај лескири вакерѓа леске: „Мо дад, ако ветинѓан нешто е Јеховаске мора те исполнине ле. Само мукх ман прво те џав дуј масек ки планина ме амалинкенцар. А пало адава ка џав ко Сило. Е Јефтајескири чхај верно служинѓа ко шатори башо обожавање џи ко крајо таро пло живото. Секова берш лакере амалинка џана сине ко Сило те дикхен ла.

„Кој мангела пе чхаве или пе чхаја повише мандар, ов на заслужинела те овел мло ученико“ (Матеј 10:37)