Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 38 ЛЕКЦИЈА

О Јехова денѓа сила е Самсоне

О Јехова денѓа сила е Самсоне

Бут Израелција палем почминѓе те обожавинен идолија, адалеске о Јехова мукхља о Филистејција те владинен ленгере пхувјаја. Ама, сине несаве Израелција со мангена сине е Јехова. Јекх лендар сине о Маној. Ле хем лескере ромња на сине лен чхаве. Јекх диве, о Јехова бичхалѓа јекхе ангеле ки е Манојескири ромни. О ангели вакерѓа лаке: „Ка овел тут чхаво. Ов ка спасинел е Израелцон таро Филистејција. Ов ка овел назарејцо“. Дали џанеа кој сине о назарејција? Ола сине слуге е Јеховаскере со керена сине посебна задаче. Исто аѓаар, о назарејција на смејнена сине те чхинен пе бала.

Пало несаво време, о Маној добинѓа чхаво хем денѓе ле анав Самсон. Кеда о Самсон барило, о Јехова денѓа ле бари сила. Ов шај сине те мударел лаве пе вастенцар! Јекх пути, о Самсон коркори мударѓа 30 Филистејцон. О Филистејција мрзинена ле сине хем родена сине начин сар те мударен ле. Јекх рат, џикоте о Самсон совела сине ки Газа, ола геле англо порте е дизјакере те шај те мударен ле сабајле. Ама ки екваш и рат о Самсон уштило, гело ко порте е дизјакере хем икалѓа и порта таро ѕидо. Леља и порта ко пе пике хем ингарѓа ла упре ки планина паше узо Хеврон!

Покасно, о Филистејција геле ки е Самсонескири џувли, и Делила, хем вакерѓе лаке: „Секој амендар ка дел тут бут сребреникија ако дознајнѓан соске о Самсон тано добором силно. Мангаја те астара ле хем те чхива ле ко затвор“. И Делила прифатинѓа те керел адава, соске мангља те лел о паре. Ко почеток, о Самсон на мангља те вакерел соске тано добором силно. Ама ој пучела ле сине стално са џикоте ов на вакерѓа лаке пли тајна. Ов вакерѓа лаке: „Ме бала никогаш на чхинѓум, ме сиум назарејцо. Ако чхинава ме бала ка нашавав ми сила“. О Самсон бут грешинѓа со вакерѓа лаке пли тајна, нели?

 И Делила одма вакерѓа е Филистејцонге: „Џанава лескири тајна!“ Тегани совљарѓа е Самсоне ки пли ангали хем пало адава викинѓа некас те чхинен лескере бала. И Делила тегани викинѓа: „Самсон, о Филистејција тане акате!“ Кеда о Самсон уштило, на сине ле више исто сила сар поангле. О Филистејција астарѓе ле, корјарѓе ле хем чхивѓе ле ко затвор.

Јекх диве, бут Филистејција кхединѓе пе ко храми пумаре девлескоро, о Дагон. Ола почминѓе те викинен: „Амаро девел денѓа амен е Самсоне! Икален е Самсоне те кхела аменге леа! Тегани чхивѓе ле те терѓол машкар о дуј стубија хем почминѓе те асан леске. О Самсон викинѓа: „Јехова, молинава тут, де ман сила само панда јекх пути“. Џитегани, е Самсонескере бала палем бариле. Ов гуринѓа о стубија е храмескере са пле силаја хем цело храми рушиндило. Са о мануша со сине адатхе муле, а исто аѓаар муло о Самсон да.

„Са шај те керав соске поможинела ман адава со дела ман сила“ (Филипјаните 4:13)