Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 31 ЛЕКЦИЈА

О Исус Навин хем о Гаваонција

О Исус Навин хем о Гаваонција

Ки цели ханаанско пхув шундило со уло ко Ерихон. О царија таро Ханаан кхединѓе пе заедно те боринен пе против о Израелција. Ама, о Гаваонција сине лен јавер плани. Уравѓе пуране шеја, геле ко Исус Навин хем вакерѓе леске: „Аваја тари дур пхув. Шунѓем башо Јехова хем са со керѓа баши туменде ко Египет хем ко Моав. Ветинен кај нане те нападнинен амен, хем амен ка ова тумаре слуге“.

О Исус Навин верујнѓа акале манушенге хем ветинѓа ленге кај нане те нападинен лен. Ама, пало трин диве шунѓа кај ола нане тари дур пхув. Ола сине таро Ханаан. О Исус Навин пучља лен: „Соске ховавѓен амен?“ Ола одговоринѓе: „Амен дарандилем! Џанаја кај о Јехова тумаро Девел боринела пе туменге. Молинаја тумен, ма мударен амен“. О Исус Навин керѓа адава со ветинѓа, хем на мударѓа лен.

Пало несаво време, кхединѓе пе панџ ханаанска царија те нападинен е Гаваонцон. О Исус Навин хем лескири војска пхирѓе  цели рат те џан те спасинен лен. И борба почминѓа рано сабајле. О Ханаанција почминѓе те нашен ко са о стране. Ама таро Јехова нашти сине те нашен, ов мукхља ленге кукуди. Пало адава о Исус Навин молинѓа пе е Јеховаске те керел те ачхол о кхам ко јекх тхан. Сар шај сине те родел нешто со никогаш англедер на сине? О Исус Навин сине ле доверба ко Јехова! О кхам ачхило ко јекх тхан хем силно светинѓа са џикоте о Израелција на побединѓе е ханаанско царен хем ленгере војскен.

„Кеда ка вакерен: ’Оја‘, нека значинел ’оја‘, а кеда ка вакерен: ’На‘, нека значинел ’на‘. Сој повише адалестар, таро Бенг тано“ (Матеј 5:37)