Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 26 ЛЕКЦИЈА

Дешудуј шпиоња

Дешудуј шпиоња

О Израелција геле песке тари планина Синај, хем преку и пустина Фаран, ресле џи ко јекх тхан со викинела пе сине Кадис. Адатхе о Јехова вакерѓа е Мојсејеске: „Бичхал 12 мурша, по јекх таро секова племе, те испитинен и пхув Ханаан, адаја пхув ка дав ла е Израелцонге“. Адала мануша сине пенџарде сар „шпиоња“. О Мојсеј биринѓа 12 мурша, хем вакерѓа ленге: „Џан ко Ханаан хем дикхен дали ки адаја пхув шај те бајрол храна. Дикхен о мануша дали тане силна или слаба хем дали живинена ко шаторија или ко дизја“. Тегани о 12 мурша, машкар кола сине о Исус Навин хем о Халев, геле ко Ханаан.

Пало 40 диве о шпиоња иранѓе пе хем анѓе пеа смокве, калинке хем дракха. Ола вакерѓе: „И пхув тани бут шукар ама о мануша тане силна хем живинена ко дизја кола со иси лен уче зидија“. Ама о Халев вакерѓа: „Шај те победина лен. Ма те аџикера, ајде те џа одма!“ Дали џанеа соске о Халев вакерѓа акава? Адалеске со ов хем о Исус Навин сине лен доверба ко Јехова. Ама, о јавера деш шпиоња вакерѓе: „На! О мануша адари тане баре сар џинија! Амен сием ленге сар скакулција“.

Акава бут разочаринѓа е Израелцон. Ола почминѓе те жалинен пе хем јекх јекхеске те вакерен: „Ајде те бирина аменге јавер водачи хем те ирана амен ко Египет. Соске те џа ко адава тхан хем адари те мера?“ О Исус Навин хем о Халев вакерѓе:  „Шунен е Јехова хем ма даран. Ов ка заштитинел амен“. Ама, о Израелција на мангле те шунен ле. Ола чак мангле те мударен е Исус Навине хем е Халеве!

Со керѓа о Јехова? Ов вакерѓа е Мојсејеске: „Пало са адава со керѓум башо Израелција ола палем на шунена ман. Адалеске ка ачховен ки пустина 40 берш, хем адатхе ка мерен. Само ленгере чхаве, хем о Исус Навин хем о Халев, ка живинен ки пхув со ветинѓум кај ка дав ла ленге“.

„Соске добором дарандилен? Панда ли нане тумен вера?“ (Марко 4:40)