Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 18 ЛЕКЦИЈА

И грмушка со тхабљола

И грмушка со тхабљола

О Мојсеј живинѓа ко Мадијам 40 берш. Адари женинѓа пе хем сине ле чхаве. Јекх диве, џикоте аракхела сине е бакхрен узи планина Синај, дикхља нешто чудно. Јекх грмушка сине ла јаг, а на тхабљол сине! Кеда о Мојсеј гело попаше те дикхел сој адава, ов шунѓа гласо тари грмушка сар вакерела леске: „Мојсеј! Ма ава попаше. Икал те сандале соске терѓовеа ко свето тхан“. Адава сине о Јехова со керела сине лафи преку јекх ангели.

О Мојсеј дарандило, хем адалеске учхарѓа по муј. О гласо пхенѓа: „Ме дикхљум кобор тане мучиме о Израелција. Ме ка спасинав лен таро Египќајна хем ка ингарав лен ки шукар пхув. Ту ка икале мле народо таро Египет“. Со мислинеа, дали о Мојсеј изненадинѓа пе кеда шунѓа акава?

О Мојсеј пучља: „Со ка вакерав кеда о мануша ка пучен ман кој бичхалѓа ман?“ О Девел одговоринѓа леске: „Вакер ленге кај бичхалѓа тут о Јехова, о Девел е Авраамескоро, о Девел е Исакоскоро, хем о Девел е Јаковескоро“. Ама, о Мојсеј пхенѓа: „Со ако о мануша на шунена ман?“ Тегани о Јехова керѓа чудо те шај те докажинел е Мојсејеске кај ка поможинел ле. Ов пхенѓа е Мојсејеске те фрдел о каш ки пхув. Тегани, о каш уло сап! Кеда о Мојсеј астарѓа е сапе тари порик, ов уло палем каш. О Јехова вакерѓа: „Кеда ка дикхен о мануша акава, ка верујнен кај ме бичхалава тут“.

О Мојсеј вакерѓа: „Ама ме на керава шукар лафи“. Адалеске о Јехова ветинѓа леске: „Ме ка вакерав туке со те вакере, хем ка бичхалав те пхрале е Ароне те поможинел тут“. Адалеске со џанља кај о Јехова тано леа, о Мојсеј леља пле ромња хем пле чхавен, хем гело ко Египет.

„Ма секиринен тумен сар или со ка вакерен, соске ко адава моменти ка џанен со те вакерен“ (Матеј 10:19)