Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 14 ЛЕКЦИЈА

Робо со сине послушно е Девлеске

Робо со сине послушно е Девлеске

О Јосиф сине јекх таро потикне чхаве е Јаковескере. Лескере попхуре пхраља дикхле кај ленгоро дад највише мангела ле. Со мислинеа сар осетинена пе сине лескере пхраља башо адава? Ола сине љубоморна е Јосифеске хем мрзинена ле сине. Кеда о Јосиф дикхља несаве чудна суне, вакерѓа лен пе пхраленге. Акала суне значинена сине кај јекх диве ола ка поклонинен пе леске. Адалеске ола мрзинена ле сине панда повише!

Јекх диве е Јосифескере пхраља аракхена сине е бакхрен паше узи диз Сихем. О Јаков бичхалѓа е Јосифе те дикхел дали тане шукар. Кеда дикхле ле дурал сар авела вакерѓе: „Аке авела акава со дикхела суне, ајде те мудара ле!“ Кеда ало, астарѓе ле хем фрдинѓе ле ки јекх хор дупка. Ама, о Јуда, јекх таро лескере пхраља, вакерѓа: „Ма мударен ле, пошукар тано те бикина ле сар робо“. Аѓаар бикинѓе ле башо 20 сребреникија несаве трговцонге таро Мадијам кола со џана сине ко Египет.

Пало адава, е Јосифескере пхраља топинѓе лескере шеја ко рат тари бузни, бичхалѓе лен ко ленгоро дад хем вакерѓе: „Акала нане ли о шеја те чхавескере?“ Тегани о Јаков мислинѓа песке кај несаво диво животно мударѓа е Јосифе. Адалеске сине бут тажно. Никој нашти сине те утешинел ле.

Ко Египет, о Јосиф сине бикимо сар робо јекхе важно манушеске со сине службенико, о анав лескоро сине Петефри. Ама, о Јехова понадари да сине е Јосифеа. О Петефри дикхља кај о Јосиф шукар керела пи бути хем кај шај те овел ле доверба ки лесте. Пало кратко време, ов чхивѓа ле те овел главно упро са со сине ле.

 И ромни е Петефријаскири дикхља кај о Јосиф сине шужо хем силно. Секова диве пучела сине е Јосифе те совел лаја. Со керѓа о Јосиф? Ов одбинѓа ла хем вакерѓа: „На! Адава нане шукар. Мо господари иси ле доверба ки манде, а ту сиан лескири ромни. Ако суќум туја, ка грешинав е Девлеске!“

Јекх диве, е Петефријаскири ромни пробинѓа силаја те чхивел е Јосифе те совел лаја. Астарѓа ле таро шеја, ама ов нашља. Кеда о Петефри ало кхере, ој вакерѓа леске кај о Јосиф нападинѓа ла. Ама, адава на сине чаче. О Петефри сине бут хољамо, хем нарединѓа те чхивен е Јосифе ко затвор. Ама, о Јехова на бистерѓа е Јосифе.

„Овен понизна тело е Девлескоро силно вас, хем ов ка ваздел тумен кеда ка авел време“ (1. Петрово 5:6)