Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 21 ЛЕКЦИЈА

И дешто неволја

И дешто неволја

О Мојсеј ветинѓа е фараонеске кај нане те авел палем ки лесте. Ама, англедер те џал песке лестар, вакерѓа леске: „Ки екваш и рат, секова првобијамо чхаво ко Египет, таро е фараонескоро чхаво па са џи ко чхаве е робонгере ка мерен“.

О Јехова вакерѓа е Израелцонге те керен јекх посебно хајбе. Ов вакерѓа ленге: „Чхинен јекх бакхро или бузни, мурш, пхуро јекх берш, хем таро лескоро рат макхен о авруне удара таро кхера“. Пекен о мас хем хан ле мареа бизо квасацо. Џикоте хана, овен уравде, о сандале нека овен туменге ко пре хем овен спремна те циден. Акаја рат ка ослободинав тумен“. Шај ли те замислине туке кобор сине радосна о Израелција?

Ки екваш и рат, е Јеховаскоро ангели накхља таро секова кхер ко Египет. Ко удара коте со на сине рат, мударѓа е првобијаме чхавен. Ама, ко кхера со сине макхле ратеа на керѓа ништо. Ко секова египетско кхер, барвало или чороло, муло лендар чхаво. Ама, са е Израелцонгере првобијаме чхаве ачхиле џивде.

Муло чак е фараонескоро да чхаво. О фараони нашти сине више те издржинел акава. Ов одма вакерѓа е Мојсејеске хем е Аронеске: „Џан туменге акатар. Џан хем служинен тумаре Девлеске. Лен тумаре животнен хем џан туменге!“

 Кеда сине пхерди месечина, о Израелција иклиле таро Египет, делиме ко фамилие хем ко племија. Сине 600.000 израелска мурша хем бут џувља хем чхаве. Исто аѓаар, ленцар сине јавера да мануша со иклиле таро Египет хем геле те служинен е Јеховаске. О Израелција конечно сине ослободиме!

Те шај те сетинен пе сар о Јехова спасинѓа лен, ола ваљани сине секова берш те спреминен асавко посебно хајбе. Акава диве викинела пе сине Пасха.

„Мукхљум тут џивдо те шај упри туте те сикавав ми сила хем те џанѓол мо анав ки цели пхув“ (Римјаните 9:17)