Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 96 ЛЕКЦИЈА

О Исус биринѓа е Савле

О Исус биринѓа е Савле

О Савле сине римско граѓани со сине бијандо ко Тарс. Ов сине фарисеи хем бут шукар пенџарела сине о еврејско закони хем мрзинела сине е христијанен. О Савле кхувела сине ко кхера е христијаненгере, лела сине е ромен хем е ромњен хем пхандела лен сине ко затвор. Јекх пути, јекх група хољаме мануша фрдинѓе е Стефанеске баренцар са џикоте на муло, а о Савле терѓола сине хем дикхела сине.

Ама, е Савлеске на сине доволно само таро Ерусалим те астарел хем те пхандел е христијанен. Ов таро првосвештенико родинѓа те бичхалел ле ко Дамаск те шај адари да те прогонинел е христијанен. Кеда сине паше узи акаја диз, таро јекх пути околу лесте сине бари светлина хем ов пело ки пхув. Тегани јекх гласо вакерѓа леске: „Савле, соске прогонинеа ман?“ О Савле пучља ле: „А кој сиан ту?“ О гласо вакерѓа: „Ме сиум о Исус. Џа ко Дамаск, хем ка џане со ваљани те кере“. Ко адава моменти, о Савле королило, хем некој ваљани сине те водинел ле таро вас џи ки диз.

Ко Дамаск живинела сине јекх верно христијани со викинела пе сине Ананија. Ки визија о Исус вакерѓа леске: „Џа ко кхер е Јудаскоро, ки улица Права, хем роде е Савле“. О Ананија вакерѓа: „Господару, ама ме џанава адале мануше! Ов чхивела тле ученикон ко затвор!“ Ама, о Исус вакерѓа леске: „Џа ки лесте. Биринѓум е Савле те проповединел о шукар хабери буте народонге“.

Аѓаар о Ананија аракхља е Савле хем вакерѓа леске: „Савле, мо пхрал, о Исус бичхалѓа ман ки туте те пхравав те јакхја“. Ко исто моменти, о Савле палем шај сине те дикхел. Ов почминѓа те сикљол башо Исус хем уло лескоро следбенико. Откеда крстинѓа пе, о Савле почминѓа те проповединел ко синагоге заедно е јавере христијаненцар. О Евреија сине бут изненадиме кеда дикхле кај о Савле сикавела е манушен башо Исус! Ола вакерена  сине: „Нане ли акава о мануш со прогонинела сине е Исусескере ученикон?“

Трин берш, о Савле проповединела сине е манушенге со живинена сине ко Дамаск. О Евреија мрзинена сине е Савле хем планиринена сине те мударен ле. Ама, о пхраља шунѓе башо акава хем поможинѓе ле те нашел. Ола чхивѓе ле ки јекх корпа хем мукхле ле таро јекх отвор таро ѕидо е дизјакоро.

Кеда о Савле гело ко Ерусалим, ов мангља адари те овел заедно е пхраленцар. Ама, ола дарана сине лестар. Тегани јекх ученико, о Варнава, ингарѓа е Савле ко апостолија хем уверинѓа лен кај о Савле чаче променинѓа пе. О Савле почминѓа ревносно те проповединел башо шукар хабери заедно е пхраленцар таро собрание ко Ерусалим. Покасно, ов сине пенџардо сар Павле.

„О Христос Исус ало ко свето те спасинел е грешникон, колендар најбаро сиум ме“ (1. Тимотеј 1:15)