Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 78 ЛЕКЦИЈА

О Исус проповединела сине башо Царство

О Исус проповединела сине башо Царство

Кратко одкеда крстинѓа пе, о Исус почминѓа те проповединел: „Е Девлескоро Царство тано паше“. Лескере ученикија џана сине леа џикоте патујнела сине ки Галилеја хем ки Јудеја. Кеда иранѓа пе о Исус ки пли диз, ко Назарет, кхувѓа ки синагога, пхравѓа о свиток таро Исаија хем англи сариненде читинѓа: „О Јехова денѓа ман о свети дух те шај те проповединав о шукар хабери“. Пало адава вакерѓа: „Акава пророштво исполнинѓа пе авдиве“. Иако о мануша мангена сине те дикхен сар о Исус керела чудија, и главно причина соске ов добинѓа свети дух сине те проповединел о шукар хабери башо е Девлескоро Царство.

Пало адава, о Исус гело ко Галилејско Море. Адари аракхља штар ученикија, кола со сине рибарија. Ов вакерѓа ленге: „Авен манцар. Нане више те астарен мачхен, него манушен“. Ленгере анава сине Петар, Андреј, Јаков хем Јован. Ола одма мукхле пумари бути хем геле пало Исус. Ола проповединена сине башо е Девлескоро Царство ки цели Галилеја. Проповединена сине ко синагоге, ко пазарија хем ко улице. Кај со џана сине ола, о мануша да џана сине пали ленде. Башо Исус керела пе сине лафи џи ко дур тхана, чак ки Сирија.

Сар со накхела сине о време, несаве учениконге о Исус денѓа моќ те шај те сасљарен е манушен хем те палден е демонен. А јавера џана сине леа џикоте проповединела сине тари диз ки диз хем таро гав ко гав. Бут верна џувља, машкар кола сине и Марија Магдалена, и Јоана, и Сусана хем јавера, грижинена пе сине башо Исус хем башо лескере ученикија.

Откеда обучинѓа пле ученикон, о Исус бичхалѓа лен те проповединен. Џикоте патујнена сине ки Галилеја, ола поможинена сине буте манушенге те прифатинен о хабери хем те крстинен пе. Адалеске со бут мануша мангена сине те овен ученикија е Исусескере, ов спорединѓа лен сар нива сој спремно баши жетва. Ов пхенѓа: „Молинен е Јехова те бичхалел повише работникија баши жетва“. Покасно, ов биринѓа 70 пле ученикија хем бичхалѓа лен дуј по дуј  те проповединен ки Јудеја. Ола проповединена сине башо Царство различно манушенге. Кеда иранѓе пе, о ученикија сине бут радосна хем едвај аџикерена сине те вакерен е Исусеске сар накхле. О Бенг ништо нашти керела сине те чхинавел те проповединел пе.

О Исус мангља лескере ученикија те проповединен понадари да откеда ов ка иранел пе ко небо. Адалеске вакерѓа ленге: „Проповединен о шукар хабери ки цело Пхув. Сикавен е манушен башо е Девлескоро Лафи хем крстинен лен“.

„Ко јавера да дизја ваљани те вакерав о шукар хабери башо е Девлескоро Царство, соске адалеске сиум бичхалдо“ (Лука 4:43)