Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 69 ЛЕКЦИЈА

О Гавриел ало ки Марија

О Гавриел ало ки Марија

И Марија сине фамилија е Елисаветаке. Ој сине терни хем живинела сине ки диз Назарет ки Галилеја. И Марија сине верими е Јосифеске, кова со сине столари. Кеда и Елисавета сине кхамни шов масек, о ангели о Гавриел појавинѓа пе е Маријаке. Ов поздравинѓа ла хем вакерѓа лаке: „О Јехова сикавѓа туке бари милост, Марија“. Ој на халили со мангља те вакерел о Гавриел. Адалеске ов вакерѓа лаке: „Ка ачхове кхамни хем ка бијане мурш хем ка чхиве лескоро анав Исус. Ов ка владинел сар Цари, хем лескоро Царство ка трајнел засекогаш“.

И Марија вакерѓа: „Ама ме панда на сиум женими. Сар шај те овел ман чхаво?“ О Гавриел одговоринѓа лаке: „О Јехова шај са те керел. О свети дух ка поможинел туке те овел тут чхаво. Тли фамилија и Елисавета исто аѓаар ачхили кхамни“. Тегани и Марија пхенѓа леске: „Ме сиум е Јеховаскири робинка. Нека овел сар со вакерѓан“.

 И Марија гели ки јекх диз ко планине те посетинел е Елисавета. Кеда ресља и Марија ки лате хем поздравинѓа ла, и Елисавета осетинѓа кај о бебе мрдинѓа. Тегани пхердили свети дух хем вакерѓа лаке: „Марија о Јехова бут благословинѓа тут. Кобор бари чест иси ман со е Месијаскири дај али ки манде!“ И Марија вакерѓа: „Цело вилеа фалинава е Јехова“. Ој ачхили ки Елисавета трин масек, хем пало адава иранѓа пе кхере ко Назарет.

Кеда вакерѓа и Марија е Јосифеске кај тани кхамни, ов на мангља више те лел ла ромњаке. Ама, јекх ангели појавинѓа пе леске ко суно хем вакерѓа леске: „Ма дара те ле тут лаја. Ој на керѓа ништо лошно“. Тегани о Јосиф женинѓа пе е Маријаја.

„О Јехова керела са со мангела ко небо хем ки пхув“ (Псалм 135:6)