Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Увод башо 11 дело

Увод башо 11 дело

Таро акава дело почминена о Христијанска грчка списија. О Исус сине бијамо ки јекх чороли фамилија со живинела сине ки јекх тикни диз. Ов керела сине бути пе дадеа сар столари. О Исус добинѓа задача те спасинел са е манушен. О Јехова биринѓа ле те овел цари ко е Девлескоро Царство. Ако сиан родители, поможин те чхавеске те хаљол кај о Јехова шукар биринѓа ки која фамилија ка бијанѓовел о Исус хем ко саве околностија ка бајрол. Истакнин сар о Јехова заштитинѓа е Исусе те на мударел ле о Ирод, хем сар нашти ништо те чхинавел е Јеховаскири намера. Дикх сар о Јехова денѓа задача  е Јованеске те објавинел кај ка авел о Исус. Истакнин кај о Исус таро тикнипе ценинела сине е Јеховаскири мудрост.

КО АКАВА ДЕЛО

68 ЛЕКЦИЈА

И Елисавета бијанѓа чхаво

Соске е Елисаветакоро ром нашти сине те керел лафи са џикоте на бијанѓовела сине о чхаво?

69 ЛЕКЦИЈА

О Гавриел ало ки Марија

Вакерѓа лаке нешто со манинѓа лакоро живото.

70 ЛЕКЦИЈА

О ангелија вакерѓе кај о Исус бијандило

О пастирија одма реагиринѓе кеда шунѓе е ангелен.

71 ЛЕКЦИЈА

О Јехова заштитинѓа е Исусе

О лошно цари мангља те мударел е Исусе.

72 ЛЕКЦИЈА

О Исус кеда сине ле дешудуј берш

Соске сине изненадиме таро Исус о учителија ко храми?

73 ЛЕКЦИЈА

О Јован Крстител проповединела кај ка авел о Месија

О Јован кеда барило уло пророко. Ов проповединела сине кај ваљани те авел о Месија. Сар реагиринѓе о мануша ко адава со вакерела сине?