Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 61 ЛЕКЦИЈА

О трин Евреија на поклонинѓе пе

О трин Евреија на поклонинѓе пе

Пало несаво време, откеда о Навуходоносор дикхља о чудно суно, керѓа јекх баро кипи таро злато. О кипи чхивѓа ле ко јекх поле со викинела пе сине Дура хем викинѓа са е важна манушен таро лескоро царство те авен адатхе. Машкар ленде сине о Седрах, о Мисах хем о Авденаго. О цари нарединѓа: „Кеда ка шунен и музика таро трубе, харфе хем гајде поклонинен тумен англо кипи! Секој со нане те поклонинел пе, ка овел фрдимо ки печка јагаја“. Дали акала трин Евреија поклонинѓе пе англо акава кипи или ачхиле верна е Јеховаске?

Тегани о цари нарединѓа и музика те почминел. Сарине поклонинѓе пе, само о Седрах, о Мисах хем о Авденаго на керѓе адава. Некој таро мануша приметинѓа адава хем вакерѓе е цареске: „Окола трин Евреија на поклонинѓе пе англо кипи“. О Навуходоносор нарединѓа те анен лен англи лесте хем вакерѓа ленге: „Ка дав тумен панда јекх шанса те поклонинен тумен англо кипи. Ако палем на поклонинена тумен, тегани ка фрдав тумен ки печка. Нане девел со ка спасинел тумен мандар“. Ола вакерѓе леске: „На ваљани аменге дујто шанса. Амаро Девел ка спасинел амен. Ама, чак те на керел да адава, амен палем нане те поклонина амен англо кипи“.

О Навуходоносор сине бут хољамо. Вакерѓа пе слугенге: „Керен и јаг ки печка те овел ефта пути потати таро обично!“ Тегани нарединѓа пе војниконге: „Пханден акале манушен хем фрден лен ки печка!“ И печка сине добором тати со о војникија муле ко исто моменти  кеда фрдинѓе е трине Евреен ки јаг. Ама, о Навуходоносор кеда дикхља андре ки печка, ов дикхља штаре џенен сар пхирена, а на тринен. Тегани бут дарандило хем пучља пе службеникон: „Нели фрдинѓем трине џенен андре ки јаг? Андре иси штар џене, а јекх лендар личинела сар ангели!“

О Навуходоносор гело попаше узи печка хем викинѓа: „Икљовен аври тумен со служинена е Најбаре Девлеске!“ Сарине сине изненадиме кеда дикхле е Седрахо, е Мисахо хем е Авденаго сар икљовена тари печка џивде хем састе. Ленгири кожа, о бала хем о шеја на сине тхаре, хем чак ни на кхандена сине ко думани тари јаг.

О Навуходоносор вакерѓа: „О Девел е Седрахоскоро, е Мисахоскоро хем е Авденагоскоро тано Баро. Ов бичхалѓа пле ангеле хем спасинѓа лен. Нане девел сар ленгоро“.

Дали сиан одлучно сар акала трин Евреија те ачхове верно е Јеховаске бизи разлика со ка овел?

„Е Јехова, тле Девле, обожавин ле хем само леске служин“ (Матеј 4:10)